Tåler vi gullsnakk?

BLOGG: Vi ristet på hodet og lo av Norling og Brann. Hva nå når Jonevret og Viking-spillerne driver med det samme?