• Fornybar energi kan bidra vesentlig til å redusere klimagassutslippene. Man da må vi la mange fristelser ligge, skriver Ellen Hambro.

Fossile fristelser

Fornybar energi kan bli et viktig bidrag på veien mot lavutslippssamfunnet, men bare hvis den erstatter fossil energi og utslipp av CO2, skriver Ellen Hambro.