• Petroleumstilsynets rapporter viser at mange uønskede hendelser delvis skyldes bekymringsfulle forhold som kunne vært kjent på forhånd. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix FOTO: Johansen, Carina / NTB scanpix

– Vedlikeholdsmangler forårsaker stor fare på sokkelen

Granskninger fra Petroleumstilsynet viser at mange selskaper på norsk sokkel ligger etter med vedlikehold og at de mangler gode rutiner for å prioritere hva som skal vedlikeholdes først.