Siste saker

Meninger

På forsiden nå

Olje og gass

Oljeservice

Ebilag

Energibilaget

Fornybar energi

  • - Oljeprisfall krever raskere omstilling

    Mens Statoil ønsker seg nye letearealer for å forlenge oljealderen, sier EU-ministeren at næringslivet nå må ta ansvar og sørge for en omstilling til fornybar energi. Automasjon og data er et av få selskaper i Stavanger-regionen som har tatt et skritt inn i framtiden.

Klima og miljø