Siste saker

Meninger

På forsiden nå

Olje og gass

  • 330 000 oljejobber i Norge

    330 000 nordmenn jobber i oljenæringen ved inngangen til 2015. En ny beregning gir 80 000 flere enn for tre år siden, ifølge Iris (International Research Institute of Stavanger)

Oljeservice

  • 330 000 oljejobber i Norge

    330 000 nordmenn jobber i oljenæringen ved inngangen til 2015. En ny beregning gir 80 000 flere enn for tre år siden, ifølge Iris (International Research Institute of Stavanger)

Ebilag

Energibilaget

Fornybar energi

  • 1 av 4 tror olja er ute om 20 år

    1 av 4 nordmenn – og over dobbelt så mange kvinner som menn – tror at fornybar energi tar helt over for olje og gass om 20 år, viser en ny undersøkelse. Samtidig er nesten 7 av 10 bekymret for norsk økonomi og velferd etter oljeprisfallet.

Klima og miljø