– Mangler troverdighet

Miljøvernere mener regjeringen mangler troverdighet i klimapolitikken.

Miljøorganisasjoner reagerer på det klimaparadokset regjeringen legger opp til, der det på den ene siden snakkes om klimatiltak samtidig som det er politisk jubel for nye oljefunn.

Hanna E. Marcussen, talskvinne for Miljøpartiet De grønne – og førstekandidat i Rogaland, viser igjen til det internasjonale energibyrået, IEA, som nå har tatt til orde for to tredjedeler av verdens oljereserver må bli liggende for at 2-gradersmålet skal nås.

– Vi merker aller best at det er liten vilje til å snakke om klimapolitikk og oljepolitikk samtidig i Norge. Den debatten er helt fraværende. Hvis vi skal oppfylle ambisjonene som selv IEA nå går inn for, må det handling til, sier Marcussen og legger til:

– Dersom vi i Norge ikke skal klare å la noe av oljen vår ligge, hvem skal da gjøre det.

Disharmoni

Arild Skedsmo i WWF har lenge registrert disharmonien mellom de to departementene.

– Departementene har direkte motsetninger. Regjeringen har ansvar for en helhetlig klimapolitikk på dette området, og det gjøres ikke. Det er først og fremst i petroleumssektoren at de nasjonale utslippene vokser, men her gjøres det ingen ting. Vi kan ikke lenger fortsette å beholde petroleumssektoren som uavhengig av norsk politikk, og spesielt ikke klimapolitikken. I alle spørsmål må klima vike for ønsket om å øke inntjeningen i oljesektoren, sier Skedsmo.

Han mener den norske klimapolitikken har store troverdighetsproblemer, og at det er stor forskjell mellom ord og handling.

– Alle som forsøker å behandle norsk klimapolitikk, får problemer. Jens Stoltenberg har stilt seg bak en internasjonal klimapolitikk, men regjeringen gir likevel Statoil frie tøyler til det verste innen oljeproduksjon som åpenbart kommer i strid med klimaambisjonene. Vi har en dobbelmoral som blir mer og mer synlig og paradoksal, sier Skedsmo, som påpeker at WWF har tatt til orde for en norsk klimalov for å tydeliggjøre spille

– Bruk styringsretten

Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell mener det ikke trengs å styre mer av det Statoil gjør. Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet, er klar på at det er helt nødvendig med et aktivt eierskap for å oppnå bedre resultater i klimapolitikken.

– Staten må bruke stemmeretten og i tillegg styre gjennom å redusere antall områder å boltre seg på. Utvinningstempoet må ned, og vi må se konkrete utslag i færre områder til oljeindustrien, sier han og fortsetter.

– Miljøverndepartementet må ta ansvar her og legge opp til en langt mer restriktiv linje. Problemet med Miljøverndepartementet er at det ikke har synspunkter, mener Haltbrekken.

Les også

Siste fra Aenergi

Meninger

På forsiden nå