• I år skal Hitec Products igjen doble, og ansetter bilmekanikere og tømmermenn. Gunstein Kvalvåg, til høyre, Stian Knutsen og Vegard Bjørnsen .

    FOTO: Fredrik Refvem

6 av 10 lokale bedrifter tror på vekst

Optimismen synker blant bedriftsledere i Rogaland. Likevel er den langt høyere her enn i resten av landet.

Når konsulentselskapet KPMG for andre gang har sjekket trykket i norsk næringsliv, er resultatet at bedriftsledere ser mindre lyst på framtiden. Flere enn på samme tid i fjor er pessimister og forventer tilbakegang i løpet av året. Så selv om mange har gode tider, er optimismen fallende for Norge som helhet.

Samtidig er det store forskjeller mellom regionene. Så selv om undersøkelsen viser at trykket i næringslivet også faller i Rogaland, blir det vurdert til å være minimalt.

Les også

Ståldeler til oljebransjen går så det kviner

For Årdal Maskinering har 2012 startet nesten for godt. Og nå går ferden ut i verden. Rekordåret i fjor ligger an til å bli knust.

 

–  Undersøkelsen viser at forskjellene mellom Rogaland og resten av landet øker. Her går næringslivet for fullt, til tross for eurokrise, stillstand i USA og tilbakegang i Kina, sier regionleder Martin Munro i KPMG Sørvest.

Mindre lønnsomt

900 bedriftsledere landet over har deltatt i undersøkelsen, som Ipsos MMI har gjennomført for KPMG. Og konklusjonen er at Rogaland er landets sterkeste region. Bedriftslederne her vil ansette flere, forventer vekst i omsetning og er mer positiv til framtiden enn ellers i landet.

Les også

Startlønn på 600.000 i Aarbakke

Selv med en startlønn på 600.000 kroner 
for nyansatte, tror Aarbakke AS 
på fete år – til tross for at det oppfordres 
til et moderat lønnsoppgjør.

 

Også i Rogaland forventer flere bedriftsledere redusert lønnsomhet enn i fjor (12 prosent mot åtte prosent), og færre venter økt omsetning (59 prosent mot 70 prosent).

For hele landet forventer 17 prosent redusert lønnsomhet i år, mens 55 prosent tror på økt omsetning.

Mens Rogaland topper undersøkelsen og rykker fra resten av Norge, faller Møre og Romsdal mest og havner på bunnen av samtlige regioner.

–  Mye er blitt sagt om todelingen av norsk industri. Det er nok den vi ser også i denne undersøkelsen. Det går et skille mellom oljeindustrien og annen industri. Og særlig ser nok den eksportrettede industrien i landet ellers mørkere på framtiden nå, sier Munro.

Oljefylket

KPMG peker på at bedriftsledere i både Hordaland og Agder-fylkene er mindre optimistiske med tanke på framtiden enn kolleger i Rogaland. De mener det viser at oljeindustrien ikke har spredd seg så mye som man kan få inntrykk av.

–  Selv om det er blitt gjort funn lenger nord, og industrien vokser fram også andre steder, er det ikke tvil om at Rogaland og Stavanger fremdeles er hovedstedet for olje i Norge. Noen frykter at aktiviteten vil gå ned her. Men denne undersøkelsen gjør at vi ikke kan se at det er noen grunn til å tro det, sier revisjonsleder Kurt Ove Østrem i KPMG Sørvest.

At bedriftene i Rogaland liker seg her, mener KPMG også kommer fram av undersøkelsen.

– 88 prosent svarer at de ville etablert seg her igjen. Så de liker Rogaland, sier Østrem.

Enda dyrere?

Men for KPMG understreker undersøkelsen også utfordringer næringslivet i Rogaland allerede sliter med. For hvis ting går enda bedre her enn i resten av landet, kan resultatet bli at det for eksempel blir enda dyrere å bo her.

– Det er allerede dyrt å bo og drive bedrift i denne regionen. Rogaland må jobbe hardere for å løse disse utfordringene, så vi kan komme best mulig ut av situasjonen, sier Munro.

Vil ha flere

For mange rogalandsbedrifter går med planer om å ansette flere. 42 prosent svarer i år at de vil øke antall ansatte, mot 50 prosent i fjor. Sju prosent tenker på å redusere, noe som er det samme som i fjor.

I landet totalt svarer 31 prosent at de vil øke antall ansatte.

– Behovet for nye ansatte er veldig høyt, samtidig som boligsituasjon og infrastruktur er en utfordring, sier Østrem.

Følg Aenergi.no på Twitter!

Check out our new English news service!

Les også

Siste fra Aenergi

Framtidsutsikter Rogaland vs. Norge

900 bedriftsledere er spurt i undersøkelsen, utført av Ipsos MMI for KPMG.

I prosent                 Rogaland     Norge

Kostnadsreduksjoner   23           30

Vil merke eurokrisen     43           44

Flere ansatte                42           31

Omsetningsvekst         59           55

Mer lønnsomt               50           47

 

Meninger

På forsiden nå