- Arktis er bare et hav. Derfor trengs det ikke noen spesielle lover for dette området, sier den relativt nye utenriksministeren til det tyske nyhetsmagasinet Der Spiegel.

Tidsskriftet utfordrer Barth Eide på motstand mot oljeboring i Arktis fra flere hold, blant annet britiske og europeiske politikere, samt miljøvernorganisasjoner.

- Utnyttelsen av ressursene i Arktis vil skje. Det har alltid vært vår politiske mål å sørge for at reglene er klare, både på hvem som eier hva og hvordan vi skal utnytte ressursene, svarer Barth Eide.

Han sier videre at teknologien har beveget seg bort fra de tradisjonelle offshore plattformene.

- Nå er mesteparten av installasjonene under vann, der det ikke er noe vær og forholdene er veldig stabile. Når boring blir gjort på en ansvarlig måte, burde det ikke være noe problem.

- Bare et hav

Der Spiegel lurer videre på om det er deler av Arktis som kan komme til å bli beskyttet av internasjonale lover eller som fredede områder, slik som i Antarktis.

Til det svarer Barth Eide at mens Antarktis er et kontinent, er Arktis bare et hav.

- Derfor er dette underlagt havretten. Det er et område fullt av muligheter…I Arktis er det veldig lite rom for væpnet konflikt og mye rom for samhandling.

Siden Arktis er et hav, mener Barth Eide at havretten er tilstrekkelig for å dekke miljøhensyn.

Ifølge utenriksministeren er det Arktisk Råd som er møtestedet for diskusjoner om Arktis. Han sier at Norge er åpen for å utvide antallet stater som har observatørstatus, og at han godt kunne tenkt seg at EU kunne få en slik rolle.

Selv om Arktisk Råd skal spille en rolle, vil ikke Barth Eide at de skal ta på seg for mye. Andre organisasjoner, som den internasjonale maritime organisasjonen (IMO) kan også være med på å koordinere aktiviteten i nord, mener han.

Avansert teknologi

Konsernsjefen i franske Total har foreslått er forbud mot oljeboring i Arktis, men ikke for gass. Der Spiegel spør den norske utenriksministeren om dette kunne ha vært en mulighet.

- Vi har utviklet avansert teknologi for undervannsboring I Arktis. Det er mye tryggere enn det har vært tidligere. Folk ser for seg Exxon Valdez-ulykken, eller Mexicogolfen eller de norske oljeulykkene på 1970-tallet. Men ny teknologi gjør operasjonene mye tryggere, svarer Barth Eide.

-Det som Shell planlegger å gjøre i Alaska er klassisk oljeboring med plattformer, ikke undervannsboring, spør Der Spiegel.

- Jeg sier at det er mulig å produsere på en mer moderne måte. Det betyr ikke at alle gjør det. Generelt mener jeg at hvert land burde utnytte ressursene bare på en slik måte som det kan klare. Hvis du ikke har den rette teknologien, burde du ikke prøve å utnytte ressursene, sier Barth Eide.

Han mener videre at det er grunn til bekymring for at Russland skal få for stor innflytelse i Arktis.

- Dette er en av grunnene til at vi vil sørge for at det er internasjonale avtaler og organisasjoner på plass.

På linje med Borten Moe

Barth Eides regjeringskollega Olje- og energiminister Ola Borten Moe (Sp) høstet mye kritikk fra både partifeller og fra andre regjeringsmedlemmer da han gikk ut i august i år og forsvarte oljeboring i Arktis.

Mljøvernorganisasjoner mener at det er uforsvarlig å bore i arktiske strøk der det er isfylte farvann, både på grunn av sikkerhetsmessige grunner og av miljøhensyn dersom det skulle skje en ulykke.

Greenpeace har aktivt prøvd å forhindre Shell flere ganger gjennom flere demonstrasjoner fra å bore etter olje i arktiske farvann utenfor Alaska.

Les også:

Shell avbryter Arktis-boring
Lite is i Arktis kan gi kald vinter
Olje for de fattiges skyld?