• Oljeboring i de arktiske områdene innebærer stor usikkerhet. Temaet er sentralt på ONS denne uka.

    FOTO: Foto: Jan-Morten Bjørnbakk / Scanpix

DNV etterlyser samarbeid og bedre teknologi i Arktis

For sikker drift i Arktis kreves forbedret teknologi og samarbeid mellom konkurrenter. Det konkluderer Det Norske Veritas (DNV) med i en fersk rapport.

Ett av de heteste samtaleemnene under årets oljemesse er oljeutvinning i arktiske områder. I forbindelse med ONS har DNV og Fridtjof Nansen Institute (FNI) utarbeidet en rapport om risikoene knyttet til slik boring.

Risikoreduksjon

Da DNVs danske direktør, Henrik O. Madsen, presenterte rapporten i Stavanger Forum tirsdag, var han spesielt opptatt av to aspekter – teknologi og samarbeid.

- Hvis noen kommer opp med en idé som kan gjøre det sikrere å operere i Arktis, bør den deles. Kun gjennom slikt samarbeid vil risikoen reduseres tilstrekkelig og mulighetene i Arktis kunne utnyttes, sa Madsen til publikum i ONS' største konferansesal.

Ifølge direktøren bør slikt samarbeid skje på tvers av konkurrerende bedrifter og mellom de fem arktiske landene – Norge, Grønland/Danmark, Canada, USA og Russland – land med varierende tradisjon for samarbeid.

Nye utfordringer

- Risikoen kan aldri bli null, og man må være villig til å ta risiko for å utnytte mulighetene. Det er likevel viktig å se på hvor alvorlige konsekvensene av uhell kan bli, og veie disse opp mot gevinstene, fortalte DNV-direktøren.

- Ved operasjoner i Arktis finnes det en rekke nye og i stor grad uløste utfordringer, sa Madsen videre og listet opp tre hovedfelt av slike:

• Oljeutslipp i og under is

• Fjerning og skadebegrensning ved oljeutslipp i særlig avsidesliggende og værharde strøk

• Evakuering av mennesker i disse områdene

- Arktis er ett av områdene på jorda med størst sårbarhet – og minst mulighet for å rydde opp. Tilstrekkelig teknologiutvikling og sikkerhetsrutiner er derfor helt avgjørende, understreket Madsen.

Det store paradokset

Temaet for årets ONS-konferanse er energiparadokser. Henrik O. Madsen pekte på at de arktiske områdene representerer ett av de virkelig store energiparadoksene.

- Isen smelter som følge av klimaendringer forårsaket av fossile brennstoffer. Samtidig gir nedsmeltingen økte muligheter for produksjon og transport av slike fossile brennstoffer, sa DNV-toppen.

- Dette kaller vi bare «The great paradox».

Nye målinger fra den Kanadiske forskningsorganisasjonen National Snow & Ice Data Center (NSIDC)  viser at isen i Arktis nå er på sitt laveste nivå siden målingene startet i 1979.

Les også

Siste fra Aenergi

Meninger

På forsiden nå