• Frederic Hauge mener at det ville vært bedre om Norge hadde tatt innover seg det nye EU-regelverket om sikkerhet offshore.

    FOTO: Scanpix

Bellona-Hauge:

Gasslekkasjen minner om Gullfaks C

Miljøstiftelsen Bellona ser likheter mellom Gullfaks C-ulykken på norsk sokkel og gasslekkasjen på britisk sektor.

Verken Statoil eller Petroleumstilsynet (Ptil) har tatt grep som betyr at beredskapen er god nok, mener Frederic Hauge.

Gassutblåsningen fra Totals Elgin PUQ-plattform i Nordsjøen er ute av kontroll og kommer til å være det i lang tid fremover, mener Bellona.

Lekkasjen startet søndag ved olje- og gassplattformen Elgin Well Head i Elgin- og Franklin-feltene, som har franske Total som operatør. Plattformen ligger om lag 240 kilometer fra Aberdeen på østkysten av Skottland.

Les også

Ikke-flysone etter gasslekkasje i Nordsjøen

Det er opprettet en ikke-flysone i området på grunn av eksplosjonsfaren etter gasslekkasjen som startet søndag ved Totals plattform. Shell har evakuert 85 mennesker fra en naboplattform.

Total sier at de har brakt inn eksperter fra Frankrike og at de vil se på ulike muligheter for å stoppe lekkasjen over de neste par dagene. Men selskapet innrømmer at dette er noe som kan komme til å vare over lenger tid.

Sagt det mange ganger

- Vi har sagt det så mange ganger. Hva er mulighetene for å komme til for å få boret avlastningsbrønner dersom gasslekkasjer oppstår? Sier Frederic Hauge til Aftenbladet.

En utblåsning kan drepes eller plugges ved hjelp av en avlastningsbrønn. Hensikten med den brønnen er å komme inn i og stabilisere den brønnen som er ute av kontroll. Til dette trenger man en ekstra borerigg. I dette tilfellet trengs det en rigg som kan bore under relativt ekstreme forhold.

- Her skal det bores en avlastningsbrønn på mellom 3000 og 5000 meter. Det er dypere enn Deepwater Horizon. Vi vet at det er stor slitasje her på grunn av bevegelse i grunnen. Boringen bør gjøres så kjapt som mulig, men ingen vet hvor langt unna den riggen er som skal bore avlastningsbrønnen. Vi er ikke engang sikker på om den finnes, sier Hauge.

- Å prøve å skaffe til veie en rigg vil ta tid. Flere eksperter har sagt til meg at man må vurdere å sette fyr på det. Det er tross alt mer kontrollert, sier Hauge.

Likheter med Gullfaks C

Han mener også det er likheter mellom denne utblåsningen og gasslekkasjen på Gullfaks C-plattformen på norsk sokkel i mai 2010.

Hauge sier at det også på norsk sokkel er manglende beredskap i form av hvilke muligheter det er for å komme til med rigger for å bore avlastningsbrønner.

- Jeg mener at dette er en av Petroleumstilsynets store synder. Vi har også tatt dette opp med Statoil i forbindelse med Gullfaks, men selskapet har ikke svart, sier Hauge.

Bellona anmeldte Statoil i november 2010 etter at Petroleumstilsynet la fram en rapport om gasslekkasjen på Gullfaks C som skjedde 19. mai samme år. Dårlig planlegging av boringen i en brønn fikk mye av skylden for hendelsen.

- Vi trenger EU-regelverk

Da representanter fra olje-Norge var i Brussel i slutten av januar for å protestere mot et nytt felles regelverk for sikkerhet offshore, trakk også Jan Panek fra EU-kommisjonens generaldirektorat for energi fram nettopp Gullfaks C-hendelsen.

Han henviste direkte til Gullfaks C som et eksempel på behovet for et EU-regelverk i tillegg til det nasjonale arbeidet med sikkerhet i oljeindustrien.

- Denne siste utblåsningen viser at vi trenger det nye EU-regelverket. Dette tar i tillegg for seg problemstillingen rundt avlastningsbrønner, sier Hauge.

Les også

Olje- og energiminister Ola Borten Moe (th) og EUs energikommissær Günther Oettinger, midten, på Troll A-plattformen i høst. Det er signaler om økt europeisk satsing på fornybar energi, på bekostning av norsk gass, som har fått Borten Moe til å invitere til stadige sightseeinger på norske plattformer.

Klart nei til EU og Bellona

Olje- og energiminister Ola Borten Moe kommer med en klar beskjed til Bellona-leder Frederic Hauge og EU-kommissær for energi Gunther Oettinger. - Vi bestemmer selv på norsk sokkel.

Den nye forordningen som EU har foreslått har skapt mye motstand blant fagforeninger, selskaper og interesseorganisasjoner i oljebransjen.

Olje- og energiminister Ola Borten Moe har sagt ved flere anledninger at Norge kommer til å motsette seg dette nye regelverket, som både han og næringen mener kommer til å svekke sikkerheten på norsk sokkel.

Følg Aenergi.no på Twitter.com/AenergiNO

News in English? Click here!

Les også

Siste fra Aenergi

Meninger

På forsiden nå