Hos Mesterbakeren tilsetter de konsulenter for å heve seg. Og hive mindre.

Vante hender går i faste mønstre over treplaten. Skråskjærte deigemner strekkes raskt før de rulles sammen. Horn etter horn havner på rad og rekke.

Bak bakerne hos Mesterbakeren står Thomas Vang med notisblokk og penn. Han er daglig leder hos konsulentselskapet Karabin, som nylig åpnet sin Stavanger-avdeling. Vang mener at bedrifter her i området har mye å spare på å jobbe smartere.

- I fjor sørget hele konsernet for innsparinger på 300 millioner kroner. Innen 2015 er målet å nå én milliard. For hver krone våre kunder bruker på oss, skal de få minst fire igjen, sier Vang.

I september i fjor utvidet Karabin med å etablere seg i Stavanger. For med alt det som skjer i næringslivet i regionen, så konsulentselskapet at de måtte være til stede her.

- Bedrifter i Rogaland er patriotiske. Hvis man ikke har eget kontor her, er de ikke interessert, sier Vang.

Mye å vinne

Knapphet på folk er blitt et mantra i Sør-Rogaland. En rekke bedrifter forteller at de skal ha flere ansatte. Karabin-leder Vang mener imidlertid mange har mye å vinne på jobbe smartere.

- Vår jobb er å legge til rette for at de ansatte selv kan finne ut av hvordan de kan bli mer effektive. Og det handler ikke om at de skal jobbe fortere eller hardere. Ofte er det så enkelt som at folk gjør mye unødvendig, sier Vang.

Et eksempel han trekker fram, er saksbehandling.

- Ofte blir dokumenter liggende uten at man jobber med dem. Da handler forbedringen om å gjøre ventetiden minst mulig. Det samme gjelder for bedrifter som driver med produksjon. Også de kan ha godt av å tenke gjennom hvordan de bruker tiden sin, sier Vang.

Sløsing

Hos Mesterbakeren på Forus er Karabin akkurat i gang med kartleggingen. Så skal de ansatte involveres gjennom workshops. Vanligvis skal den nye kursen være staket ut i løpet av tre dager. Så skal 80 prosent av tiltakene være innført i løpet av to uker. Effekter skal merkes umiddelbart.

- Målet er både å gi de ansatte en bedre arbeidshverdag og øke lønnsomheten. Vi ser at vi særlig har utfordringer knyttet til sløsing, sier plassjef Lyder Tjetland hos Mesterbakeren Stavanger på Forus.

For konsulentselskapet skiller ikke jobben med bakerne seg fra å få til mer effektiv produksjon av ventiler til Nordsjøen.

- Nei, det er temmelig likt. Det handler om å få med alle de ansatte. Klarer de ikke det, mislykkes hele prosjektet, sier Vang.

Grisemat

Konsulentene er hyret inn for å se på bakeriene til Mesterbakeren også i Tromsø, Trondheim og Bergen. All produksjon går til Rema 1000 sine butikker.

- Vi har en krevende kunde, som forventer kvalitet. Derfor vil vi også heve kompetansen vår og utvikle oss, sier Tjetland.

Han leverer bakst fra Egersund i sør til Etne i nord. To ganger daglig kjører bilene av gårde.

Hvis et brød ikke blir solgt, er det Mesterbakeren sitt ansvar å hente det. Tjetland har en container med brød som blir grisemat.

Feilkost

- Så for oss er det avgjørende å ha kontroll. Noe av det første vi skal gjøre, er å måle hva svinnet koster oss, sier Tjetland.

Å måle hva det koster med ett brød feil, blir noe av oppgavene til Vang og de andre konsulentene fra Karabin. De skal være ferdig med jobben hos Mesterbakeren Stavanger til juli.

- Denne prosessen er ikke bare krevende for de ansatte, men også for Lyder. De ansatte er forskjellige, og hans jobb er å få dem til å trekke sammen. Nå blir den første jobben å strukturere problemene, og se på hva som skaper utfordringene, sier Vang.

Kamp om folk

For Karabin er Mesterbakeren bare ett av mange oppdrag i Stavanger, og Vang konkurrerer selv om de beste folkene.

- Vi har jo kontorer både i Bergen og Oslo, men Stavanger er det vanskeligste området å rekruttere folk. Så det er ekstremt tøft. Vi ser at for at vi skal få tak i dem vi vil ha, må vi gå målrettet på dem.

Følg Aenergi på Twitter.com/Aenergino