Kort sagt går lovbruddene ut på at utenlandske arbeidere jobber for mye, tjener for lite og bor for dårlig.

I august avla Arbeidstilsynet uanmeldt tilsynsbesøk hos Westcons verft i Ølensvåg. I alt fikk bedriften syv varsel om pålegg.

I tillegg til å føre tilsyn med Westcon plukket Arbeidstilsynet ut fire tilfeldige underleverandører. Tilsynet hos underleverandørene førte til totalt åtte varsler om pålegg.

Westcon har ansvar

I følge tilsynsrapportene Aftenbladet har fått tilgang til, ble det foretatt intervjuer av totalt 21 polske arbeidere. Påleggene fra Arbeidstilsynet dreier seg for det meste om brudd på arbeidtidsbestemmelser, avlønning og boforhold.

– Westcon Yard har som hovedbedrift en såkalt påse-plikt for innleid personale. De plikter å sjekke ut at de ansatte som leies inn har lønns- og arbeidsvilkår som er i samsvar med norsk lov og avtaleverk. Her har ikke bedriften hatt et godt nok apparat til å følge opp sine underleverandører sier distriktssekretær Morten Larsen i Fellesforbundet.

Han viser til at Arbeidstilsynet under sitt tilsyn påpekte nettopp dette, og mener det er en sterk melding når tilsynet går ut med varsel om pålegg til hovedbedrift og underleverandører.

– Det er viktig at bedriften har kontroll på hvem som kommer inn døra når de leier inn folk, sier Morten Larsen til Aftenbladet.

Bidrar til sosial dumping

Fellesforbundet mener Westcon har bidratt til sosial dumping ved ikke å følge de som jobber for dem godt nok opp. Larsen viser til bemanningsforetaket Shipkon.

– De polske arbeiderne som er ansatt i Shipkon får ikke nok lønn i forhold til norsk lov og avtaleverk, fordi de blir trukket for reise, kost og losji fra lønnen. Bedriften kan ikke betale dem mindre enn minstesatsen som er 160,14 kroner timen før skatt.

Shipkon er et polsk bemanningsbyrå med hovedkontor i Gdansk. I følge Arbeidstilsynet har de polske arbeiderne ikke fått pendlertillegget de er berettiget til. De skal også få dekket utgifter til reise, kost og losji.

For mye overtid

Det er også funnet flere brudd på arbeidstidsbestemmelsene. De polske arbeiderne går i fire- to turnus. Det betyr at de jobber fire uker med inntil 54 fire timers arbeidsuke for så å ha to uker fri. Det er da ikke tillatt med ekstra overtid, søndagsjobbing eller nattarbeid. Disse reglene blir ikke overholdt konkluderer Arbeidstilsynet i sin rapport.

Et annet eksempel er underleverandør, Maritim Service Industrier et bulgarsk selskap med adresse i Norge. Her ble det også avdekket flere brudd på arbeidstidsbestemmelsene. Arbeidstilsynet karakteriserer dem som alvorlige.

To av de tre konktrollerte arbeiderne i selskapet hadde jobbet 10 timers arbeidsdager i 16 dager i strekk.

Utfordrende med kontroll

Johs Lægland, tilsynsleder i Arbeidstilsynet har tidligere sagt 
til Aftenbladet at summen av bruddene tilsier at det er snakk om 
sosial dumping på Westcons 
verft.

– Vi mener at summen av påleggene er så alvorlige at det avdekker klare brudd på Arbeidsmiljøloven. Det er bekymringsfullt, sa Lægland til Aftenbladet lørdag

Personalsjef i Westcon, Gunnlaug Habbestad er ikke enig i at det er snakk om sosial dumping, men innrømmer at det er utfordrende å føre kontroll med alle underleverandørene. Rundt 40 underleverandører er inne på verftet med sine folk og rundt halvparten av selskapene bruker østeuropeisk arbeidskraft.