• Olje- og energiminister Ola Borten Moe (th) og EUs energikommissær Günther Oettinger, midten, på Troll A-plattformen i høst.

    FOTO: Schjetne, Steinar

Klart nei til EU og Bellona

Olje- og energiminister Ola Borten Moe kommer med en klar beskjed til Bellona-leder Frederic Hauge og EU-kommissær for energi Gunther Oettinger. - Vi bestemmer selv på norsk sokkel.

- Jeg legger merke til at det som en gang var regnet som en av de ledende miljøvernorganisasjonene i Norge, nå støtter EU-forslaget om innføringen av nye sikkerhetsregler offshore, og da snakker jeg selvfølgelig om Bellona og Frederic Hauge, sier Borten Moe.

Min klare beskjed til Hauge og energikommissær Gunther Oettinger er at dette kommer ikke til å skje. Vi bestemmer i Norge.

Alfred Nordgård, direktør for næringspolitikk i OLF, kalte for to uker siden Bellona-sjef Frederic Hauge inhabil i striden mellom EU og Norge om nye sikkerhetsregler offshore. Årsaken er at Hauge sitter som en av 15 klimarådgivere for EU-kommissær Günther Oettinger, mannen bak det omstridte HMS-forslaget.

Les også

Raser mot OLF

Oljeindustriens Landsforening (OLF) kalte i går Bellona-sjef Frederic Hauge inhabil i striden mellom EU og Norge om nye sikkerhetsregler offshore. - OLF kan bare holde kjeft når de ikke vet hva de snakker om, sier han.

- OLF kan bare holde kjeft når de ikke vet hva de snakker om, sa Hauge til Aftenbladet.

Bakgrunnen for striden er et forslag fra EU kommisjonen om nye sikkerhetsregler for offshore petroleumsvirksomhet. Regelverket skal etter planen gjelde i hele Europa.

Les også

- Kommisjonen fikk bakoversveis

Det var en unison front fra fagforeninger, oljeindustrien og regulatorer fra hele Europa som møtte opp for å protestere mot EUs lovforslag for offshore sikkerhet.  Bellona mener likevel at oljeindustrien ikke kommer med et konstruktivt bidrag.

Et samlet olje-Norge reiste til Brussel for å protestere mot det nye forslaget i slutten av januar. Nå får altså næringen og fagforeningene støtte fra olje- og energiministeren.

Stolt

- Jeg er svært stolt over det vi har gjort på norsk sokkel. Derfor hjelper vi EU med å etablere sikkerhetsregimet på europeisk sokkel. Og jeg har et godt forhold til EU-kommissær Gunther Oettinger, sier Borten Moe til Aftenbladet.

Borten Moe sier at det regelverket som EU har utarbeidet gjør at man endrer på ansvarssystemet i industrien, og at dette vil svekke det systemet Norge har opparbeidet over 40 år.

- Det er uaktuelt å redusere sikkerhetsnivået på norsk sokkel med et regelverk som er utviklet av EU.

Det er debatt om det nye regelverket også vil gjelde i EØS og dermed Norge, men ekspert på EU-rett ved BI Nick Sitter er ikke i tvil. Han sier til Aftenbladet at slik kunngjøringen fra EU er skrevet er det tydelig at regelverket og skal dekke Norge.

- Det er ikke vanskelig å fastslå at dette også vil gjelde i EØS. Dersom dette dreier seg om en sikkerhetsforordning som handler om helse og sikkerhet i Nordsjøen, skal det mye til at det ikke er EØS-relevant, sier Sitter.

Norsk regelverk gjelder

- Jeg er ikke i tvil om at EU vil at dette også skal gjelde på norsk sokkel. Vi har vært veldig tydelige på at vel er vi støttende, men på norsk kontinentalsokkel er det norsk regelverk som gjelder, sier Borten Moe til Aftenbladet.

Han legger til at det at regelverket er lagt fram som en forordning, og ikke et direktiv ikke er teknisk viktig.

Men han vil ikke kommentere på om vi nå går mot et nytt EU-veto.

Les også

Siste fra Aenergi

EUs HMS-forslag

EU-kommisjonen med energikommisjonær Günther Oettinger i spissen la i oktober fram et forslag til en ny lov for helse, miljø og sikkerhet (HMS) for oljeinstallasjoner i Europa.

Bakgrunnen var Deepwater Horizon-ulykken i Mexicogolfen i 2010.

I utkastet til den nye loven settes det klare regler som dekker hele livssyklusen for alle lete- og produksjonsaktiviteter, fra design til fjerning av olje- og gassinstallasjoner.

Den europeiske industrien skal, gjennom de nasjonale myndighetene, regelmessig vurdere og forbedre sikkerhetsstandarder for offshore-operasjoner.

Regelverket innebærer blant annet omfattende økonomisk ansvar for alle operatører og at konsesjonsreglene strammes inn. Selskaper må også melde inn beredskapsplaner før de kan drive leteboring eller utvinning.

En samlet oljeindustri reiste i Brussel den 30. januar 2012 for å protestere mot det nye forslaget.

Den norske oljeindustrien mener at EU har ekstremt liten kompetanse på offshorevirksomhet, og at dersom de skal forsøke å regulere sikkerhet på norsk sokkel kan dette få negative konsekvenser.

Spesielt det norske trepartssamarbeidet med arbeidstakermedvirkning har blitt trukket fram som en mangel i forslaget fra EU.

Bellona, derimot, støtter innføringen av et EU regelverk for offshore petroleumsvirksomhet. De mener at tilløp de siste par årene til storulykker på norsk sokkel bekrefter at norske myndigheter ikke klarer å kontrollere industrien. 

Det nye regelverket skulle egentlig være en forordning. Dette er en slags EU-lov, som i motsetning til et direktiv betyr at de gjelder i medlemslandene på lik linje med landets egne lover.

EU tonet etter protester ned regelverket, og det er nå foreslått som et direktiv.

Olje-Norge har fått støtte fra olje- og energiminister Ola Borten Moe som mener at det regelverket Norge har utarbeidet over 40 år vil svekkes dersom de nye EU-reglene blir innført. 

I sin redegjørelse til Stortinget 8. mai 2012 sa utenriksminister Jonas Gahr Støre at forordningen ikke anses som EØS-relevant.

I fjor behandlet Stortinget arbeidslivsmeldingen. I sin innstilling skrev komiteen at de mener forslaget ikke vil bidra til å styrke sikkerhetsnivået på norsk sokkel, og ønsker derfor at forordningen ikke skal innlemmes i norsk rett.

21. mai 2013 stemte Europaparlamentet for innføringen av direktivet.

Meninger

På forsiden nå