- Jeg legger merke til at det som en gang var regnet som en av de ledende miljøvernorganisasjonene i Norge, nå støtter EU-forslaget om innføringen av nye sikkerhetsregler offshore, og da snakker jeg selvfølgelig om Bellona og Frederic Hauge, sier Borten Moe.

Min klare beskjed til Hauge og energikommissær Gunther Oettinger er at dette kommer ikke til å skje. Vi bestemmer i Norge.

Alfred Nordgård, direktør for næringspolitikk i OLF, kalte for to uker siden Bellona-sjef Frederic Hauge inhabil i striden mellom EU og Norge om nye sikkerhetsregler offshore. Årsaken er at Hauge sitter som en av 15 klimarådgivere for EU-kommissær Günther Oettinger, mannen bak det omstridte HMS-forslaget.

- OLF kan bare holde kjeft når de ikke vet hva de snakker om, sa Hauge til Aftenbladet.

Bakgrunnen for striden er et forslag fra EU kommisjonen om nye sikkerhetsregler for offshore petroleumsvirksomhet. Regelverket skal etter planen gjelde i hele Europa.

Et samlet olje-Norge reiste til Brussel for å protestere mot det nye forslaget i slutten av januar. Nå får altså næringen og fagforeningene støtte fra olje- og energiministeren.

Stolt

- Jeg er svært stolt over det vi har gjort på norsk sokkel. Derfor hjelper vi EU med å etablere sikkerhetsregimet på europeisk sokkel. Og jeg har et godt forhold til EU-kommissær Gunther Oettinger, sier Borten Moe til Aftenbladet.

Borten Moe sier at det regelverket som EU har utarbeidet gjør at man endrer på ansvarssystemet i industrien, og at dette vil svekke det systemet Norge har opparbeidet over 40 år.

- Det er uaktuelt å redusere sikkerhetsnivået på norsk sokkel med et regelverk som er utviklet av EU.

Det er debatt om det nye regelverket også vil gjelde i EØS og dermed Norge, men ekspert på EU-rett ved BI Nick Sitter er ikke i tvil. Han sier til Aftenbladet at slik kunngjøringen fra EU er skrevet er det tydelig at regelverket og skal dekke Norge.

- Det er ikke vanskelig å fastslå at dette også vil gjelde i EØS. Dersom dette dreier seg om en sikkerhetsforordning som handler om helse og sikkerhet i Nordsjøen, skal det mye til at det ikke er EØS-relevant, sier Sitter.

Norsk regelverk gjelder

- Jeg er ikke i tvil om at EU vil at dette også skal gjelde på norsk sokkel. Vi har vært veldig tydelige på at vel er vi støttende, men på norsk kontinentalsokkel er det norsk regelverk som gjelder, sier Borten Moe til Aftenbladet.

Han legger til at det at regelverket er lagt fram som en forordning, og ikke et direktiv ikke er teknisk viktig.

Men han vil ikke kommentere på om vi nå går mot et nytt EU-veto.