Nei til strømkabel i Lysefjorden

Kabel i Lysefjorden blir avvist på grunn av rasfare og nasjonale føringer.

Lyse Sentralnett legger isteden ut fem alternative traseer for 420 kV kraftlinje fra Lysebotn til Stavanger.

Stavangerhalvøya med Sandnes, Sola, Randaberg og Stavanger, samt forbindelser til Rennesøy og Kvitsøy, er svært utsatt for feil på kraftmotorveiene. Siden forrige større oppgradering i 1980, har befolkningen økt med 50 prosent og toppbelastningen med 70.

Må bygges sommerstid

Ryker en av de to 300 kV-linjene fra Tonstad eller Åna-Sira, eller i verste fall samlemastene via Forus, kan titusener miste strømmen, som i 2002. Selv bortfall av en av dagens svake 132 kV-linjer fra Lysebotn kan mørklegge store deler av Rogaland en kald vinterdag. Bygging av ny 420 kV-linje må derfor skje om sommeren, når en av 132 kV-linjene likevel kan kuttes ut.

Boknafjorden uaktuell

Statnett har lenge etterlyst en ringforbindelse til Stavanger for å få leveringssikkerheten opp på akseptabelt, nasjonalt nivå. Kabel nordfra via Boknafjorden avvises. I stedet tar alle alternativene utgangspunkt i Lysebotn som likevel skal knyttes opp mot tilsvarende forsterkninger fra Sauda til Tonstad. På Tonstad planlegger Sira-Kvina pumpekraftverk som kan bli den norske motoren i kraftutveksling med Tyskland.

Fra Lysebotn og vestover skal den eksisterende kraftlinjen oppgraderes. Tre av de fem alternative traseene krysser Sandnes på land mellom Riska og Lutsi, samt Gandsfjorden i sjøkabel. Felles for alle er en 4,8 km lang høspenttunnel under Stavanger fra Mariero til Stokkavatnet. Derfra er høyspenten tenkt kablet i Stokkavatnet frem til dagens trafostasjon på Stølaheia.

Ny høyspentlinje fra Lysebotn er anslått til mellom 1,6 og 2,5 milliarder kroner.

Les også

Siste fra Aenergi

Relaterte bilder

Dagens 132 kV-krysning i Lysefjorden.

Dagens 132 kV-krysning i Lysefjorden. FOTO: Lyse

Meninger

På forsiden nå