• FOTO: Harald Pettersen/Statoil

Økte inntekten med 20 prosent

Helge Lund hadde 20 prosents lønnsvekst i fjor sammenlignet med 2008. Lønnsmottakere flest fikk 3,2 prosent lønnsøkning, ifølge SSB.

Konsernsjefen i Statoil Helge Lund, hadde en inntekt på 10,2 millioner kroner i 2009. Lunds månedslønn var 833.000 kroner i 2009, basert på ligningstallene.

I en egen divisjon

Til sammenligning hadde administrerende direktører i Norge en gjennomsnittlig månedslønn på 65.200 kroner i 2009, ifølge Statistisk Sentralbyrå (SSB).

Mindre enn halvparten i Hydro

Konserndirektøren i delvis statseide Hydro, Svein Richard Brantzæg hadde en ligningsført inntekt på 4,7 millioner kroner i 2009. Han skatter til Karmøy kommune.

50.000 i lønnsforskjell mellom høy og lav

De 10 prosent høyest lønte i 2009 hadde i gjennomsnitt en månedslønn på 68.500 kroner.

De 10 prosent lavest lønte i 2009 hadde i gjennomsnitt en månedslønn på 19.900 kroner ifølge statistikken.

Helge Lund
Helge Lund (1962)

Oslo

konsernsjef

Statoil ASA

Inntekt: 10 269 428

(2008: 8 341 971)

Skatt: 4 900 537

Formue: 7 554 866

(2008: 6 330 642)Margareth Øvrum
Margareth Øvrum (1958)

Konserndirektør teknologi og ny energi

Statoil ASA

Inntekt 4 075 456

(2008: 4.416.877)

Skatt 1 936 555

Formue 4 491 037Øystein Michelsen
Øystein Michelsen (1956)

Bergen

Konserndirektør undersøkelse og produksjon Norge

Statoil ASA

Inntekt 4 622 091

Skatt 2 171 269

Formue 2 247 962Helga Nes

FOTO: StatoilHydro

Helga Nes (1956)

Bærum

Konserndirektør stabsfunksjoner og
konserntjenester

Statoil ASA

Inntekt 3 300 383

(2008: 2 267 812)

Skatt 1 524 483

Formue 316 918Peter Mellbye

FOTO: StatoilHydro (pressefoto)

Peter Mellbye (1949)

Konserndirektør Internasjonal undersøkelse
og produksjon

Statoil ASA

Inntekt 5 564 750

Skatt 2 644 244

Formue 5 301 671Rune Bjørnsson

FOTO: Jon Ingemundsen

Rune Bjørnson (1959)

Sandnes

Konserndirektør naturgass

Statoil ASA

Inntekt 3 811 574

Skatt 1 762 960

Formue 186 306Jon Arnt Jacobsen

FOTO: Trond Isaksen

Jon Arnt Jacobsen (1957)

Stavanger

Konserndirektør foredling og markedsføring

Statoil ASA

Inntekt 4 045 726

(2008: 3.941.254)

Skatt 1 911 827

Formue 6 715 703Gunnar Myrebøe

FOTO: StatoilHydro

Gunnar Myrebøe (1949)

Stavanger

Konserndirektør prosjekter og anskaffelser

Statoil ASAInntekt 3 184 451

(2008: 2 290 194)

Skatt 1 485 007

Formue 0

Lønna svinger med konjunkturene

Men lønna svinger, også for toppsjefer. Oljeetoppene i Statoil har deler av lønna basert på bonussystemer, knyttet til produksjon og lønnsomhet, som igjen avhenger av oljepris og konjunkturer. Dermed svinger lønna noe i takt med konjunkturene.

I 2008 fikk lønnsmottakere flest et godt lønnsoppgjør med en gjennomsnittlig vekst på 6,1 prosent. Samme år fikk Helge Lund redusert sin lønn sammenlignet med 2007 med 1,5 millioner kroner.

Året etterpå var bildet snudd opp ned: Folk flest fikk i snitt 3,2 prosent lønnsvekst, mens Helge Lund fikk 20 prosent høyere inntekt.

Myrebøe på jumboplass

I Statoils konsernledelse forøvrig er det fortsatt Øystein Michelsen som tjener mest, etter Helge Lund. Helga Nes har økt inntekten med 1,1 millioner kroner sammenlignet med året før, mens Gunnar Myrebøe har økt sin inntekt med 900.000.

Dermed har Nes mistet jumboplassen i lønnsrangeringen i konsernledelsen til Myrebøe.

Les også

Siste fra Aenergi

Meninger

På forsiden nå