Etter en treg start går det nå mot etableringsboom i landets nordligste oljeregion.

ABB annonserte i oktober at det går med planer om å bygge opp et eget ingeniørkontor i Hammerfest. Kontoret skal etterhvert telle 50 mann. ABB har vært involvert i Snøhvit siden starten og har vært sentral i utviklingen av Goliat. Nå mener selskapet alt står klart for en boom i nord.

Tror på opptur i nord

- Vi registrerer en fornyet optimisme i den norske olje- og gassindustrien. Nordområdene er en av grunnene til at bransjen ser så positivt på fremtiden. Vi håper mange har lyst til å være med på oppturen som kommer i nord, sier administrerende direktør i ABB Steffen Waal i en pressemelding.

Et annet leverandørselskap som liker seg i nord er Aibel. Selskapet melder at det ønsker å doble antallet ansatte i Hammerfest innen 2010. I dag teller kontoret 60 ansatte.

Aker Solutions er allerde på plass med seks mann gjennom selskapet Aker Subsea.  Ifølge Finmark Dagblad går selskapet med ekspansjonsplaner.

- Vi er i ferd med å etablere et nytt hovedsetet i nord, men har foreløpig ikke gått ut med den eksakte plasseringen ennå, sier Cathrine Gjertsen informasjonssjef i Aker Solutions.

Har ventet en mannsalder på boomen

Den økende optimismen gleder både Goliat-operatør Eni og den lokale forsyningsbasen, Polarbase.

Herold Paulsen, administrerende direktør på Polarbase i Hammerfest, får stadige henvendelser fra selskaper som ønsker å etablere seg i oljebyen lengst nord.
Polarbase

- Det er spennende tider vi har foran oss nå, sier Herold Paulsen admininsterende direktør ved Polarbase til Aftenbladet.

Han har ventet i 30 år på det som nå skjer i regionen. Da Polarbase ble etablert i 1981 var fem-seks selskaper etablert på basen. De fleste med en til to ansatte. Aktiviteten var halvårlig. Etter noen vanskelige år frem til 2000, har aktiviteten nå virkelig skutt fart.

- Snøhvit var jo det første feltet som startet aktivitet og så kom Goliat. At Eni når har etablert seg fast her i Hammerfest har uten tvil bidratt til den utviklingen. Flere selskaper kommer nå etter. De ser at Hammerfest er det riktige stedet å være, sier Paulsen.

Halliburton, MI Swaco og Baker Hughes har alle etablert seg på Polarbase, både med egne ansatte og med innleid personell fra Paulsen.

Krav til regional tilstedeværelse

Det italisenske oljeselskapet Eni er operatør for Goliat. Over 60 prosent av kontraktene har gått til norske leverandører.

- Vi har satt som krav i kontraktene med de største leverandørene at de må være til stedet i nord. Enten gjennom regionale ansettelser, gjennom industrisamarbeid eller gjennom etablering av kontorer, sier informasjonssjef i Eni, Andreas Wulff.

- Det gjør vi for å sikre at regionen får ta del i ringvirkningene fra Goliat, sier han.

Oljeminiatyr vokser opp

For det har tatt tid å få industrien på beina i den nordligste oljeregionen. Foreløpig er omsetningen og aktiviteten marginal sammenlignet med resten av oljenorge.

I 2009 sysselsatte en samlet olje og gassindustri rundt 5.000 i de tre nordligste fylkene til sammen. Omsetningen var på 2,5 milliarder kroner.

- Vi er en miniatyr i forhold til oljebyene lenger sør, og det skulle bare mangle. Men for hvert funn som kommer, jo mer øker behovet for å være her. Det er like langt fra Hammerfest til Stavanger som fra Stavanger til Nord-Afrika. For selskaper som skal drifte en eventuell ytbygging her, sier det seg selv at det er viktig å være tilstedet, sier Paulsen.

Flere funn i produksjon

I 2013 skal Goliat i produksjon. Det vil føre til et økende behov for folk.

- Det er først når den helårlige aktiviteten på Goliat kommer igang at vi virkelig får behov for folk, sier Wulff.

Og så kommer Skrugard. 1 april i år traff Statoil blink i Barentshavet. Oljefunnet Skrugard kan inneholde så mye som 500 millioner fat oljeekvivalenter og funnet har bidratt sterkt til den økende optimismen i Hammerfest. Statoil har signalisert at det ønsker å komme raskt i gang med en utbygging.

Kun måneder senere traff Total blink på Norvarg litt lenger nord.

Ifølge en ringvrikningsanalyse Asplan Viak foretok for Olje- og energidepartementet i 2010 kan regionen på det meste få så mye som 13.000 nye arbeidsplasser i drifts- og byggefasen. Analysebyrået har da bygget på erfaringene med Snøhvit og Goliat.

I Aftenbadets Energibilag kan du lese mer om de andre fremvoksende olje og gassklyngen i Norge