- Det bør ikke herske tvil om at hovedkontorfunksjonen til Statoil er og skal være i Stavanger. Det er avgjort av Stortinget. Det er likevel grunn til å spørre om det er og vil være slik i virkeligheten, mener Per A. Thorbjørnsen (V), som tok saken opp i formannskapet i går:

- Tvilen er sådd

- Tvilen er sådd når ulike media/nettsider presenterer Statoils nye Oslo-kontor på Fornebu som Statoils hovedkontor, sa Thorbjørnsen og leste opp følgende sitater:

Arkitektnytt: «Statoils nye hovedkontor på Fornebu, som skal huse 2500 ansatte, er i ferd med å ta form. Bygget skal samle de ansatte som i dag er spredt på flere kontorer i Oslo-regionen.»

Abcnyheter: «Her er Statoil Hydros nye hovedkvarter. Statoil Hydro har offentliggjort planene for sitt nye hovedkontor på Fornebu.»

Akershus.no: «Det nye hovedkontoret til Statoil-Hydro på Fornebu står snart klar».

Budstikka.no: «Statoil rives for å bygge Statoil. Lille julaften stenger Statoil-stasjonen på Fornebu for godt - for å gi plass til Statoils nye hovedkontor.»

På offensiven

- Dette viser at det er grunn til å være på vakt. Det er av stor betydning for hele Rogaland at hovedkontoret til Statoil reelt er lokalisert til Stavanger og både utvikles og fornyes her. Når denne posisjonen trues, må vi være aktive og offensive, sa Venstres gruppeleder.

Han bad derfor ordføreren få fram en sak for kommunalutvalget som blant annet «redegjør for status, for hvilke gjensidige forventinger Statoil og Stavanger kommune som vertskapsby har til hverandre, hvilke funksjoner som er knyttet til hovedkontorstatus, markedsføring av Stavanger som Statoils hovedkontor m.m?»

- Må være på vakt

Ja, det ville ordføreren:

- Dette er det meget viktig å være oppmerksomme på. Dette er det viktig å ta på alvor. Vi husker hvor mye politisk arbeid som lå bak å få inn i stortingsmeldingen at hovedkontoret skulle ligge her, og at det skulle være hovedkontoret, ikke bare et forretningskontor. Jeg synes absolutt at Stavanger må følge med og være på vakt her, sa Christine Sagen Helgø (H).

- Både Stavanger kommune og Statoil har vært opptatt av at vi har en tett og god dialog. Statoil har hatt møter med både meg og fylkesordføreren. Nylig ble jeg invitert at Statoil til til årets åpningsmiddag for OTC i Houston neste helg, i kraft av å være ordfører for selskapets vertskommune, fortsatte ordføreren.

- Det er viktig å være tett på Statoil her. Det som står i hovedstadspressen er det vanskelig å gjøre noe med. Ikke minst i forhold til de nye funnene på sokkelen må vi være klare og oppmerksomme på at hovedkontoret skal være her både nå og i framtiden. Derfor må vi følge opp dette og få fram en sak til kommunalutvalget slik som Thorbjørnsen etterspør, sa Sagen Helgø.