• Isen i Arktis gjør det vanskelig å drive med oljevirksomhet.

    FOTO: Reuters/Scanpix

Regjeringen åpner for oljeboring i isfylte farvann

Olje- og energiminister Ola Borten Moe må komme med en tilleggsmelding som svarer på spørsmål om regjerings planer om å åpne for oljeboring i isfylte farvann i Barentshavet sørøst innen fredag. - Rart at stortinget velger å behandle en så lite forberedt sak, mener Greenpeace.

I stortingsmeldingen om åpning av Barentshavet sørøst kommer det fram at regjeringen planlegger å åpne for oljeboring i isfylte farvann.

I et brev datert 3. juni stiller derfor stortingets energi- og miljøkomite tre tilleggsspørsmål til olje- og energiministeren som handler om oljeboring i isfylte farvann.

Les også

Greenpeace vil ha EU-forbud mot oljeboring i Arktis

Miljøvernorganisasjonen mener det nye direktivet for offshore sikkerhet vil begrense oljeaktiviteten i Arktis, men sier de helst skulle ha sett at EU innførte et forbud mot boring i disse områdene.

Stortingets presidentskap mener at disse rettelsene i stortingsmeldingen er av en slik karakter at det må fremmes en tilleggsmelding eller en ny melding til stortinget innen fredag 7. juni.

I sitt svar til komiteen, svarer olje- og energiminister Ola Borten Moe blant annet følgende:

"I konsekvensutredningen som ligger til grunn for Meld. St 36 (2012-2013) er iskanten definert som havområder med 40 prosent isdekning. Utredningen viser at iskanten i enkelte måneder i enkelte år vil kunne berøre de nordligste delene av åpningsområdet."

Store miljøkonsekvenser

Komiteen lurer da på hvordan det henger sammen at det i meldingen står at det ikke skal igangsettes petroleumsvirksomhet ved iskanten og polarfronten nå, men at dette ikke er til hinder for at det kan drives petroleumsvirksomhet i hele Barentshavet sørøst.

Les også

Miljøorganisasjoner langer ut mot Arktis-avtale

Miljøorganisasjoner går hardt ut mot avtalen om felles oljevernberedskap i Arktis og kaller den en katastrofe.

I sitt svar viser Ola Borten Moe til Forvaltningsplanen for Barentshavet-Lofoten fra 2010-2011 som snart skal oppdateres.

Han skriver også at det i disse områdene er betydelig konsekvenspotensial for miljøverdiene ved iskanten ved et akuttutslipp av olje.

Les også

Barth Eide: - Utnyttelsen av ressursene i Arktis vil skje

- Arktis er selvfølgelig et sårbart område, men det er fullt mulig å bore etter olje i Arktis på en ansvarlig måte, sier utenriksminister Espen Barth Eide (Ap).

Utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) har ved flere anledninger uttalt at det er uforsvarlig å bore etter olje i isfylte farvann.

Likevel  skriver olje- og energiminister Ola Borten Moe i sitt svar til energi- og miljøkomiteen at regjeringen foreslår at det skal være tillatt med leteboring i oljeførende lag i områder 50 km fra den faktiske/observerte iskanten i perioden 15. juni til 15. desember.

"Med disse rammene, for tillatelser i 23. konsesjonsrunde, anbefaler regjeringen at Barentshavet sørøst åpnes for petroleumsvirksomhet. Dette legger ikke føringer på definisjonen av iskanten og polarfronten i neste forvaltningsplan", skriver han.

Les også

Olje- og energiminister Ola Borten Moe (t.v.) og administrerende direktør Steinar Våge i Conoco Phillips Norge på besøk på Ekofisk-feltet 9. oktober 2012.

Åpner for oljeleting på russergrensa

Olje- og energiminister Ola Borten Moe (Sp) fortalte mandag at regjeringen ønsker å åpne den sørøstlige delen av Barentshavet for oljevirksomhet.

Ola Borten Moe har gjentatte ganger sagt at han vil åpne disse områdene, sammen med områdene utenfor Jan Mayen for oljevirksomhet før sommeren. I vår ble det klart at åpningen av områdene utenfor Jan Mayen blir utsatt.

Les også: Borten Moe utsetter oljeleting ved Jan Mayen

- Enorm arroganse

- Planen er at de skal sende en tilleggsmelding på fredag og likevel behandle dette før sommerferien. Det er et hastverk som minner om en enorm arroganse fra Ola Borten Moe, sier leder i Greenpeace i Norge Truls Gulowsen.

- Det strider mot fagrådene og det er et brudd med all tidligere politikk. Espen Barth Eide har sagt at det var helt uaktuelt med oljeboring i isfylte farvann. Nå haster man denne saken gjennom som en formalitet. Det er enda et tegn på at man sender altfor mange saker altfor tett.

Energi- og miljøkomiteen skal levere innstilling i saken neste torsdag. Dato for behandling av saken i Stortinget er satt til 19. juni.

Les også

Statoil vil utsette Johan Castberg-prosjektet

Statoil har anbefalt å utsette Johan Castberg-prosjektet i Barentshavet etter regjeringens forslag om å skjerpe oljeskatten.

- Det er et grenseløst hastverk. Jeg synes det er rart at stortinget velger å behandle en så lite forberedt sak. Høyst sannsynlig vil være flertall for å åpne dette området selv om det blir regjeringsskifte. Derfor lurer jeg på hvem det er hastverk for å åpne dette før sommeren, sier Gulowsen.

- I dag ble det kjent at Johan Castberg-feltet er for marginalt til å bygge ut. Jeg vil tro at det er lite i gråsonen som er mer lønnsomt enn dette feltet, og da er det ingen grunn til å tro at det er hastverk her, legger han til.

Les også

Siste fra Aenergi

Meninger

På forsiden nå