• De er svært fornøyd med å ha fått Smørbukk Nordøst kjapt i produksjon; Vidar Skjerdingstad, til venstre, Mette Rian og Runar Nyberg.

    FOTO: Erlend Skarsaune

  • Bunnrammen til Tyrihansfeltet fraktes ut Trondheimsfjorden. Da produksjonen startet i 2009, hadde det gått 27 år siden feltet ble funnet.

    FOTO: Geir Otto Johansen/Statoil

  • På 80-tallet gikk man ikke for sånne ting. Feltet krevde en helt annen teknologi enn det som fantes da. Her var det nødvendig med lange, horisontale brønner for å lure ut oljen, sier Nils Gunnar Sætherø, petroleumsteknisk leder i Statoil for Tyrihans-feltet.

    FOTO: Erlend Skarsaune

Statoil fant ny vei til flere oljemilliarder

De bruker gamle installasjoner for å bygge ut nye områder. Resultatet er at milliardene renner inn i Statoil-kassa.

Ikke alle felt får like mye omtale. Men hos Statoil på Stjørdal vet de at slike funn kan være gull verdt. Med å bruke installasjoner som allerede finnes ute i Norskehavet, har felt som enten er små eller har vært vanskelig tilgjengelig, blitt svært god butikk.

Tyrihans er et stort felt som lå urørt i nesten 30 år før utvinningsløsningen ble funnet. For det lille funnet Smørbukk Nordøst gikk det bare 2,5 år til produksjon. Begge bidrar til at nye milliarder renner inn i Statoil-kassen.

Kjappis

Da Statoil lanserte sine hurtigutbygninger, var det nettopp for å få penger ut av små felt. Smørbukk Nordøst ligger nord i Åsgardområdet, i Norskehavet utenfor Trondheim. I februar startet produksjonen, altså 2,5 år etter at hydrokarboner var påvist.

- Investeringen var på én milliard. Når vi nå produserer for omtrent 14 millioner kroner hver dag, gir det et ganske greit regnestykke, sier Mette Rian, som er petroleumsteknisk leder for utbygningen.

Økt produksjon

Smørbukk-feltet er dermed et godt bevis på det Statoil vil se mer av framover. Oljeselskapet har varslet at de årlig skal ha fem nye hurtigprosjekt klare.

Målet er at det skal ta 2,5 år fra funn til produksjon. Og det klarte Statoil med Smørbukk Nordøst, det første av hurtigprosjektene som nå leverer olje og gass.

Tanken med de raske prosjektene er å motvirke nedgangen i produksjonen fra de gode, gamle feltene på sokkelen. For å nå målet om økt produksjon fram mot 2020, er hurtigutbygningene viktige steg på veien.

Lagervare

Sentralt for hurtigutbygningene er at det skal velges standardløsninger for å gjøre det enklere å bygge ut feltene. Dessuten er det helt avgjørende å bruke installasjoner i nærheten for alt de er verdt.

For Smørbukk Nordøst har undervannssystemet rundt Åsgard-feltet vært helt avgjørende.

Les også

Technips plassjef i Haugesund, Magnus Grutle, viser fram den fjernstyrte boremaskina, som skal setja hol i gassrøyret på havbotn medan røyret framleis transporterer gass under trykk

"Some like it hot"

Undervassverda føl spent med når Technip og Statoil skal opp til eksamen, fjernstyrt, men under vatn i Norskehavet i august.

Smørbukk Nordøst er bygd ut med én satelittbrønn. Utbyggingen er ikke synlig over havoverflaten. Brønnstrømmen går gjennom rørledning til prosessering på plattformen Åsgard B. Gassen går videre i rør til Kårstø, mens oljen først går til lagerskipet Åsgard C.

- Vi har klart å få til utbyggingen så raskt fordi vi har brukt eksisterende ustyr til bruk under vann. Utbygningsløsningen ble bestemt raskt, med utgangspunkt i subsea-utstyr som var tilgjengelig på lager, sier prosjektleder Vidar Skjerdingstad.

Kostet en toppsjef

Avgjørende for å få til en hurtig utbygging, er å finne en løsning tidlig.

- Vi må være tidlig ute med en vurdering av reservoaret. Og så er det avgjørende at vi jobber godt på tvers av faggruppene, sier Rian.

Les også

Bygger ut Smørbukk Nordøst i en fart

Feltet er en satelitt til Åsgard B-plattformen og skal starte å produsere allerede desember 2011.

Og helt sentralt står Åsgard-feltet. Milliardoverskridelser i forbindelse med utbygningen førte til at Harald Norvik måtte gå av som toppsjef i Statoil. Men med de mulighetene Åsgard har gitt også for andre svært lønnsomme prosjekt som Smørbukk Nordøst, er ikke Rian og de andre i Stjørdal i tvil om at utbygningen har vært riktig.

- Åsgard er navet i det som skjer i Norskehavet. Hvordan den utbyggingen ble løst, er rett og slett genialt, sier Runar Nyberg, operasjonsleder for Åsgard B.

Ikke på 80-tallet

I Stjørdal sitter Statoil på flere eksempler på lønnsomme utbygninger. Tyrihans-feltet ble oppdaget på begynnelsen av 80-tallet. Men først i 2009 kom det i produksjon.

- På 80-tallet gikk man ikke for sånne ting. Feltet krevde en helt annen teknologi enn det som fantes da. Her var det nødvendig med lange, horisontale brønner for å lure ut oljen, sier Nils Gunnar Sætherø, petroleumsteknisk leder for Tyrihans.

Les også

Tyrihans klar til bruk

Bunnrammene på Tyrihans-feltet er klare til å tas i bruk.

Men med teknolgisk utvikling og en rekke brønner gikk det altså å få tak i oljen i feltet. Elleve brønner sørger for tilgangen. Gassen i feltet tas først ut, før den så sendes tilbake i feltet for å trykke ut oljen.

Oljeprishjelp

Når hovedmengden av oljen er hentet opp, er det så gassen sin tur.

- I sommer skal vi bore enda en ny brønn, og det vil øke utvinningen ytterligere. Tyrihans er et bevis på at Statoils satsing på økt utvinning er viktig. Produksjonen har gått over forventningene, og vi har produsert rundt ti prosent mer enn vi planla, sier Sætherø.

Tyrihans-utbygningen kostet Statoil og partnerne totalt 15 milliarder i investeringer. I fjor gikk feltet 17 milliarder i pluss.

- Vi har selvfølgelig hatt god hjelp av oljeprisen. Ingen hadde forventet at den skulle bli så høy.

Fylle på

Heller ikke Tyrihans vises over havoverflaten. Her skjer alt under vann. Feltet er knyttet opp mot installasjonene på feltene Kristin og Åsgard.

- Produksjonen på Kristin er på vei ned, så da kan Tyrihans fylle på, sier Sætherø.

Følg Aenergi.no på Twitter.com/AenergiNO

News in English? Click here!

 

Les også

Siste fra Aenergi

Norskehavet

Smørbukk Nordøst: Del av Åsgard-området på Haltenbanken. Gass og olje samlet tilsvarende 5,7 millioner utvinnbare fat. Funnet i 2009, produksjonsstart i februar 2012.

Tyrihans: Koplet opp mot Kristin-feltet og Åsgard. Gass og olje tilsvarende 445 utvinnbare fat. Funnet i 1982/83, produksjonsstart 2009.

Åsgard: 200 km fra trøndelagskysten. Består av Midgard, Smørbukk, Smørbukk Sør og Smørbukk Nordøst. Er også knutepunkt for flere felt. Består av Åsgard A (skip, produserer og lagrer olje), Åsgard B (halvt nedsenkbar plattform, behandler gass og kondensat) og Åsgard C (lagerskip for kondensat). Leverer verdier for 160 millioner kroner i døgnet. Ny gasskompressor på havbunnen ble nylig godkjent i Stortinget og vil bety økt utvinning tilsvarende 280 millioner fat.

Meninger

På forsiden nå