Langt fra alt på norsk sokkel handler om å bygge nytt. Mye aktivitet er knyttet til å sørge for at de plattformene som produserer, fungerer som de skal.

Til sammen gir nye felt og modifikasjon av eksisterende felt, høy aktivitetsnivå på sokkelen. Men likevel betyr ikke det at tidene er like gode hos alle som skal bidra til aktiviteten. Viseadministrerende direktør Atle Sundøy hos konsulentselskapet Inventura, mener at mange i leverandørindustrien opplever at de ikke får være med på festen.

Atle Sundøy, Inventura
Inventura

- Vi har kunder som har kontrakter de sliter å tjene penger på. Statoil og ConocoPhillips, som er de store aktørene på norsk sokkel, har en vanvittig makt. Og den vet de å utnytte, sier Sundøy.

Inventura er Nordens største konsulentselskap innen innkjøp, har kontor i en rekke byer og hovedkontor i Bergen. Nå er selskapet i ferd med å etablere seg i Stavanger.

Marginkamp

Når Modifikasjonskonferasen arrangeres for 15. gang i Stavanger i dag, skal Sundøy snakke om utfordringene leverandørindustrien opplever. Innlegget skal lede fram til en paneldebatt, hvor både Statoil og ConocoPhillips skal delta.

Da må de blant annet slå tilbake Sundøys påstand om at de to hovedaktørene på norsk sokkel selv bidrar til å øke kostnadene på vedlikehold og modifikasjon.

- Leverandørindustrien underbyr hverandre i kampen om kontraktene. Samtidig gjør kapasitetsproblemer at de overbyr hverandre i kampen om ansatte. Dette henger ikke i hop, og gjør at marginene blir mindre. Oljeprisen er høy og aktivitetsnivået høyt. Da må også oljeselskapenes ha en annen tilnærming, sier Sundøy.

Prispresset fra oljeselskapene er massivt, hevder han. Samtidig mener Sundøy de presser leverandørenes kostnader oppover med å stille tøffere krav.

Vanskelige kontrakter

- For å oppnå lavere kostnader og økt forutsigbarhet, har oljeselskapene begynt med omfattende og veldig komplekse kontrakter. Målet er å flytte risikoen fra selger til kjøper, altså over til leverandørene.

Sundøy mener at de kompliserte kontraktene gjør at leverandører ikke har forstått ansvaret sitt, og dermed heller ikke priset seg riktig.

- Nå trenger vi å bruke mest mulig ressurser på arbeid som skaper mest mulig produksjon og verdier. Kontraktene er unødvendig kompliserte. Resultatet trenger ikke bare bli kostnadsvekst, men også at man ikke klarer å bygge alt som skal bygges, sier Sundøy.

Nekter skvis

Ola Anders Skauby, Statoil
Statoil

Pressetalsperson Ola Anders Skauby i Statoil vil kategorisk avvise at oljeselskapet bruker makt til å skvise markedet.

- Vi forsøker å ha en god dialog med industrien, og ser på det å sikre kapasiteten som en felles utfordring. Vi har også tatt grep for å få til større grad av standardisering. Her er hurtigutbyggingene våre et kroneksempel.

- Er kontraktene unødvendig kompliserte?

- Når prosjektene er komplekse, gir det både oss og leverandøren trygghet når kontrakten håndterer flest mulig tenkelige forhold. Men vi er ikke tjent med at vår motpart opplever kontrakten som vanskelig, for det vil slå tilbake på oss, sier Skauby.

Aftenbladet har ikke lyktes i å få en kommentar fra ConocoPhillips.

Følg energiredaksjonen på Twitter.com/AenergiNO