• Gullfaks B.

    FOTO: Tommy Bærheim

Statoil med storfunn på Gullfaks

Statoil og Petoro har funnet betydelige nye petroleumsressurser på Gullfaks-feltet. - Håpet er at dette kan forlenge feltets levetid, sier konserndirektør Øystein Michelsen.

- Vi har funnet betydelige ressurser i et område der vi allerede har bygd ut full infrastruktur. Det gjør at det vil være svært lønnsomt å ta opp disse ressursene, sier Øystein Michelsen, konserndirektør for Utvikling og produksjon Norge til Aftenbladet.

Foreløpige beregninger viser at nye utvinnbare ressurser er i størrelsesorden 40-150 millioner fat oljeekvivalenter.

Usikkerhet

Til sammenligning er Goliat-funnet fra 2000 på 175 millioner fat oljeekvivalenter. Dette var ifølge Teknisk Ukeblad det tredje største funnet på norsk sokkel i perioden 2000-2011.

Gigantfunnet  Johan Sverdrup fra 2010 er på drøyt 1760 millioner fat oljeekvivalenter.

Det er imidlertid knyttet stor usikkerhet til estimatet for det ferske funnet på Gullfaks-feltet.

- Usikkerheten grunner i tvil om hvor stor den aktuelle formasjonen faktisk er. I tillegg er det knyttet tvil til hvilken utvinningsgrad vi kan forvente å oppnå. Vi vil imidlertid arbeide hardt for å hente ut så mye som mulig, sier Michelsen.

Forlenget levetid?

Han håper Gullfaks-feltets levetid kan forlenges med dette funnet.

- Vi har foreløpig jobbet fram mot 2030 på Gullfaks. Håpet er at vi nå kan se enda lenger framover i tid. De nye forekomstene skaper utvilsomt robusthet for Gullfaks-feltet, sier Michelsen.

Statoil er operatør på Gullfaks-feltet med en eierandel på 70 prosent. De restererende 30 prosentene eies av det statlige selskapet Petoro.

Feltet ligger i den nordligste delen av Nordsjøen, nordvest for Bergen.

Siden åpningen i 1986 har feltet produsert 2,4 milliarder fat olje og 56 milliarder standard kubikkmeter gass.

Les også

Siste fra Aenergi

Meninger

På forsiden nå