• FOTO: Stephen Olsen

Verdens beste Ipark på Ullandhaug

Innovasjonsparker er en avgjørende katalysator for å skape lønnsomme arbeidsplasser av gode forretningsideer. På Ullandhaug har vi den beste, skriver Svein Olav Simonsen i energikommentaren.

Når landet slumpet til å bli en oljeprovins for 40 år siden var vi først i køen og har siden aldri sluppet noen foran oss, selv om vi i aller høyeste grad har sluppet andre til.

Svein Olav Simonsen

FOTO: Stephen Olsen

 

De beste utenlandske selskapene ble ønsket velkommen med sin kompetanse, rogalandske fagfolk fikk lære av de beste og, de har tatt for seg av denne kunnskapen.

Med det som utgangspunkt har vi bygget titusenvis av solide, lønnsomme og kompetanse-drevne arbeidsplasser og bidratt til å sette Norge på kartet internasjonalt gjennom en betydelig eksport av oljeteknologi. 130 milliarder var eksportverdien av norsk oljeteknologi anslagsvis i fjor, 2,5 ganger så mye som fiske-eksporten og betydelig også i forhold til selve olje- og gasseksporten. 

Skapervilje

Mye av dette eksportgrunnlaget er avstedkommet av jærsk oppfinnsomhet og skapervilje, som er det området vi er flinke på..

Jeg kan vanskelig tenke meg et viktigere og mer bærekraftig fag å være flink på.

Fra vårt ståsted i DNB merker vi det når vi deler ut innovasjonsprisen vår. Rogalandsbedriftene dominerer den konkurransen med den bredeste kvaliteten på søknadene.

Vi merker det ute hos de eksisterende kundene våre, som er levende opptatt av nyskaping og som aktivt benytter seg av offentlige og kommersielle støtteordninger for å realisere ideene sine.

Vi merker det på antall henvendelser vi får fra håpefulle innovatører som vil forandre verden med ideen sin.

 Vi merker det i den positive mottakelsen vi får når vi inviterer til dialog, enten det er hos det svært kompetente lokale Innovasjon Norge kontoret, med Rogalandsbenken på Stortinget, hos Statoil, hos Stavangers ordfører, Greater Stavanger eller Næringsforeningen.

Vi merker det hos næringssjefene rundt i de mange nord-jærske rådhusene, i oppmerksomheten fra Aftenbladet, på kompetansenivået til Procom Venture som forvalter regionens Såkornfond og ikke minst merker vi det på I-Park.

Ipark leder an

I-Park er en internasjonal organisasjon for innovasjon, forskning og næringsutvikling. De holder til midt på Ullandhaug og jobben deres er å bidra til å gjøre ideer og drømmer om til lønnsomme og gode arbeidsplasser.

I inkubator-ordningen kommer det inn rundt 20 nye selskaper hvert år. Disse siles ut fra en søkermasse på rundt 200 ideer og går gjennom en tøff screening, før de blir tatt opp i inkubatoren og går inn i et to-årig program for å bli en sunn og bærekraftig bedrift. Selv om det kan virke brutalt for de 180 som ikke får være med, er dette å regne som et lav-terskeltilbud der veldig mange får hjelp til å etablere seg og skape arbeidsplasser i forhold til ressursbruken.

Pr i dag er det ca 70 selskap tilknyttet inkubatoren. Noen av disse vil ikke lykkes, noen går det greit for men kanskje ikke mer. Forbausende mange lykkes svært godt og når de selges videre gir de IPark kapitalgrunnlaget som trengs for å reinvestere i ytterligere nye ideer.

Skaper verdier

IParks investeringer i Inkubatorselskapene kommer fra et fond selskapet forvalter. Gjennom de 5 siste årene har fondet gitt 13 prosent avkastning år for år, som er unikt for et slikt fond og svært bra sammenlignet nesten med hvilken investering det måtte være i den perioden.

Rundt om i landet er det en rekke innovasjonsparker og andre som bidrar til næringsutvikling. Få, kanskje ingen, er i nærheten av IPark når det gjelder suksess, verken kommersielt eller målt etter andre kriterier for verdiskapning.

Når en bedrift blir tatt opp inkubatoren blir den tilført noe kapital, den får en forretningsutvikler fra I-Park som rådgiver og sist men ikke minst får den en IPartner som aktiv medspiller. En IPartner er typisk en person som selv har lykkes å bygge opp en virksomhet, har lang erfaring med selskapsutvikling og ledelse og som typisk har faglig kompetanse innen det markedsområdet inkubatorbedriften skal være i.  Man kombinerer liv og lære, finansiell og formell kompetanse med livets skole og egen-levd erfaring med hva som skal til for å lykkes. Selv om en bedrift ikke lykkes er IPark derfor en svært krevende og vellykket opplæringsinstans for bedriftsledere som vil berike andre bedrifter enten de er etablerte eller i vekstfase.

Griper muligheten

Grunnlaget for suksessen på IPark er mye av den samme som gjorde oss til oljehovedstad; at man griper muligheten, at man knytter til seg den rette kompetansen og velger å lære av de beste.

Mye av innovasjonskraften i Rogaland er naturlig nok drevet av oljeindustrien. Komplekse operasjoner med mange variabler der kostnaden med forsinkelser høy, konsekvensen av en feil potensielt fatale. Mennesker som kjenner disse utfordringene på kroppen tenker ut en måte å gjøre det bedre på og setter denne ideen ut i livet, enten i det selskapet man jobber i eller om man ikke lykkes med det, med å starte for seg selv. Oljebransjen er i en særstilling når det gjelder behov for slik utvikling og er uten tvil den viktigste nyskapingsbransjen i vår region. Det skaper nye jobber, det gjør bransjen tryggere og mer lønnsom, det skaper eksportinntekter for nasjonen og det ivaretar regionens innovative kraft. Man ser en mulighet og griper den.

Katalysator

IPark er en helt avgjørende katalysator for at mange av disse ideene realiseres og blir til bærekraftige og lønnsomme arbeidsplasser.

Kombinasjonen av ansatte i Ipark AS og IPartnerne utgjør et sterkt fagmiljø med stort nettverk, lang erfaring med næringsutvikling, forretningsutvikling og selskapsledelse. Dette er det bærende elementet i Ipark strukturen og i kraft av sin kompetanse inspirerer de andre til å ønske å bidra.

Advokatfirmaet Stenstrup & Stordranges mest erfarne forretningsadvokater gir for eksempel gratis råd en dag i uken på IPark. De er et fremstående eksempel på betydningen av et godt samarbeid mellom næringsutviklerne og ekspertene og kanskje er dette regionens mest hemmeligholdte sponsorat, inntil nå. Det er en rekke fagretninger som har engasjert seg i større eller mindre grad.

I DNB er vi stolte og ydmyke over å være en bidragsyter som rådgiver og samtalepartner for både inkubatorbedrifter og IParkledelsen på bank, finansiering og internasjonalisering.

Nettverket Ipartnere

Et av de viktigste grepene som er gjort er å etablere nettverket av IPartnere. I dette nettverket virker regionens fremste forretningsmenn. Her er for eksempel PSI-grunder Jostein Aleksandersen, Sense Intellifield-grunder Børge Kolstad og mange flere som har bygget opp betydelige virksomheter og realisert disse gjennom salg, børsnotering eller sammenslåing med andre selskap.

Grundersuksesser

Hitec Vision grunder Ole Ertvaag sier at ”jeg er oljemann når jeg treffer finansfolk i USA og finansmann når jeg treffer oljefolk i Norge”.  Med utgangspunkt i Stavanger og med lærdom fra sitt virke i Jon Gjedebos Hitec har Ole Ertvaag bygget opp et av verdens fremste oppkjøpsfond innenfor energisegmenet. De forvalter milliarder av kroner for noen av verdens mest krevende investorer. Med en setning beskriver Ertvaag kjernen i jærsk grundersuksess.

Den kjernen som begynner med erkjennelsen av at man trenger både den gode ideen, den faglige kompetansen til å bygge den og få den til å virke, den kommersielle teften for å få den solgt og den finansielle kraften til å stå løpet ut.

På I-Park setter man disse elementene i et strukturert system og sørger for at hvem som er viktigst av fagmannen og pengemannen aldri blir et tema som får stjele tid fra fremdriften.

Når vi griper muligheten og fordomsfritt knytter til oss og lærer av de beste er vi fryktelig gode. Da kan vi utvikle og kommersialisere hva som helst. I-Park er en katalysator for nyskaping og innovasjon her i vår region og evner å sette dette i system på en forbilledlig måte. Selv om vi aldri må glemme at det er gründeren som tar den største risikoen og som er avgjørende for bedriftens utvikling, er det godt å vite at det finnes miljøer som senker terskelen for å komme i gang og som kan bidra til realiseringen av morgendagens bedrifter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les også

Siste fra Aenergi

Svein Olav Simonsen

Født: I 1970 i Kopervik på Karmøy. Bor nå på Tasta i Stavanger. Gift, har to barn.

Yrke: Påtroppende regiondirektør i NHO Rogaland.

Erfaring: Tidligere assisterende banksjef i DnB NOR Oljeservice team. Avdelingsleder i Halliburton.

Kjører: Verdens tryggeste, fornuftigste og kjedeligste biler: Toyota Yaris og kona sin VW Passat

Resirkulerer: Jeg gjør så godt jeg kan.

Opptatt av: Bærekraftig verdiskapning gjennom satsing på innovasjon og teknologiutvikling.

Mener: Oljeteknologi, utvikling, leveranser og eksport av slik teknologi er sterkt undervurdert for verdiskapningen og sysselsettingen i Norge.

Meninger

På forsiden nå