Oljebransjen er for passiv

Mens karbonfangst og -lagring jobbes fram som viktig klimatiltak på klimamøtet i Lima i Peru, etterlyser staten at oljeindustrien i Norge jobber aktivt på feltet.

- Statoil har ansvaret

Statoil aksepterer ikke at underleverandører ikke overholder regelverket. Men hovedansvaret ligger hos oljeselskapet, mener Petroleumstilsynet.

Meninger

På forsiden nå