• FOTO: Linjebygg Offshore AS

Høythengende jobb får ny standard

Norske fjellklatrere har vært med å bidra i jobben med å få en tryggere arbeidsplass høyt til værs.

I Norge jobber ansatte høyt til værs både i olje-, kraft- og byggeindustrien. Det samme gjelder Forsvaret, Jernbaneverket og Luftambulansen.

Kompetansen i Norge er primært brukt til havs i olje- og gassvirksomheten, men i utlandet er arbeid i høyden like utbredt innenfor landbasert industri og byggevirksomhet. Denne våren starter implementeringen av en ny standard i høyden.

Fjellklatrere har bidratt

- Dette arbeidet har pågått over et par år nå, og det har vært en bred deltakelse fra mange aktører. Det har aldri før vært en norsk standard for arbeid i tau, såkalt tilkomstteknikk. Nå er det utarbeidet en standard knyttet til opplæring, fagplaner og sertifisering, sier kommunikasjonssjef Marit Sæter i Standard Norge til Aftenbladet.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

FOTO: Linjebygg Offshore AS

Ifølge henne har flere norske fjellklatrere vært med i komitearbeidet underveis.

- Fjellklatrerne har en spesiell kompetanse på taubaserte metoder, sier hun.

Mål om felles europeisk standard

Samarbeidsorganet for Tilkomstteknikk (SOFT) har nylig etablert et eget selskap som skal tilby sertifisering av personell, opplæringsvirksomheter og tjenestetilbydere innen arbeid i tau.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

FOTO: Linjebygg Offshore AS

SOFT regner med at over 30 virksomheter og om lag 1500 personer vil bli sertifisert etter den nye standarden de kommende årene.

Målsettingen er at oljeselskaper, entreprenører, kraftselskaper og andre innkjøpere av tjenester, skal bruke standarden som grunnlag for anbud og kjøp av tjenester.

Standard Norge vil oversette standarden til engelsk og lansere den internasjonalt. Målsettingen er på sikt å få på plass en felles europeisk standard for arbeid i høyden.

Les også

Siste fra Arbeidsliv

Fakta

Samarbeidsorganet for Tilkomstteknikk (SOFT) ble formelt stiftet ved konstituerende generalfor­sam­ling i Stavanger i 20. januar 2000. SOFT er en bransjeorganisasjon som tar sikte på å samle alle leverandører og brukere av Tilkomstteknikk (TT) i Norge.

Standard Norge er en privat og uavhengig medlemsorganisasjon som ble stiftet 24. juni 2003, men har røtter tilbake til 1923. Organisasjonen har 70 ansatte og holder til på Lysaker utenfor Oslo. Medlemskapet i Standard Norge er åpent for bedrifter, organisasjoner, myndigheter og andre.

Siste nytt

Siste 100 saker