• Statoil-plattformen Kvitebjørn blir rammet hvis de 159 ansatte i KCA Deutag går ut i streik.

    FOTO: Øyvind Hagen, StatoilHydro

Klare for ny sokkelstreik

Da Oljeindustriens Landsforening trodde streiken om sokkeloppgjøret var avsluttet, sto Industri Energi klare med en ny konflikt.

Da arbeidsminister Hanne Bjurstrøm (Ap) sent mandag kveld stoppet streiken på norsk sokkel med tvungen lønnsnemnd, trodde de fleste at konflikten var over.

Men slik er det ikke. Nå er en ny konflikt under oppseiling i det allerede svært spente sokkeloppgjøret.

Fredag formiddag meldte Industri Energi plassoppsigelse for 159 medlemmer hos borebedriften KCA Deutag. Dermed blir det en ny runde hos Riksmekleren med motparten Oljeindustriens Landsforening (OLF). Blir de ikke enige, blir det en ny streik. Da vil Statoil-feltet Kvitebjørn og Exxon Mobil-feltet Ringhorne rammet.

- De andre borebedriftene på sokkelen er medlemmer hos Norges Rederiforbund, mens KCA Deutag er hos OLF. Det betyr mye dårligere arbeids- og lønnsvilkår. Dette vil vi endre, sier forbundssekretær Ommund Stokka i Industri Energi.

Overrasket

Hos et feriepreget OLF var plassoppsigelsen en overraskelse.

- De har full rett til å gjøre det de gjør. Men vi synes det er rart at dette kommer nå, sier informasjonssjef Eli Ane Nedreskår.

Så mens Rikslønnsnemnda i høst skal behandle sokkeloppgjøret, kan en del av det havne i en ny streik. Forklaringen er at sokkeloppgjøret er forhandlinger på flere avtaler. Industri Energi har tre, en for operatøransatte, en annen for forpleiningsansatte og en tredje for boreansatte.

- Mens de to første fikk lockoutvarsel og tvungen lønnsnemnd, går vi nå videre med boreavtalen. Dette er en naturlig del av tariffoppgjøret, sier Stokka i Industri Energi.

Vil ikke gi mer

Mens 587 KCA-ansatte er med i Industri Energi, er 53 med i Safe. Disse er en del av tariffavtalen Safe har med OLF, mens kollegaene i Industri Energi altså har sin egen avtale.

Mens Safe-medlemmene må vente på Rikslønnsnemnda for å få resultatet av sitt lønnsoppgjør, gjør Industri Energi-medlemmene seg klare for en ny streik.

- For oss blir det underlig at Industri Energi vil mekle, når en identisk avtale skal behandles i Rikslønnsnemnda. De vet at avtalene skal være identiske, og at vi aldri vil gå med på to ulike avtaler. Så vi synes dette er ganske rart. Men plassoppsigelsen er mottatt og vi vil møte til mekling, sier Nedreskår.

For at et tariffbrudd skal gå til Riksmekleren, må partene først melde plassoppsigelse. Ingen gjorde det, heller ikke OLF da de forberedte lockout, for Industri Energi-medlemmene på boreavtalen.

- Er det en forglemmelse fra OLFs side?

- Nei. Da fagforbundene først meldte plassoppsigelse, var ingen av dem på boreavtalen til Industri Energi. Av høflighetshensyn melder vi bare plassoppsigelse for personer innen samme tariffavtaler som fagforeningene har gjort. Og boreavtalen har de ikke meldt plassoppsigelser på før nå, sier Nedreskår.

Mye lønn

Industri Energi mener derimot at de bare følger et vanlig løp for tarifforhandlinger. Nå er målet at boremedlemmene i KCA skal nærme seg konkurrentene som har tariffavtale – den såkalte flyteriggavtalen – med Norges Rederiforbund, hvor oppgjøret ble avsluttet 31. mai med en minimumsramme på 4,9 prosent.

Les også

Riggarbeidere får minst 24.000 mer i lønn

Arbeidere på borerigger setter nye rammer for vårens lønnsoppgjør.

Industri Energi-leder Tore Hegreberg i KCA er ikke i tvil om at et solid løft må til.

- Lønnsforskjellene er store mellom oss som jobber i en bedrift som er med i OLF og en som er med i rederiforbundet. Vi opplever da også at flinke medarbeidere søker seg over til konkurrenter med flyteriggavtalen. De får fort over 50.000 kroner i mer lønn, sier han.

Hegreberg venter ikke å ta igjen alt i ett jafs.

- Nei, det må flere oppgjør til. Men vi må få noe mer enn det rederiforbundet ga.

Hegreberg er ikke i tvil om at en streik blant medlemmene vil ramme hardt på feltene Kvitebjørn og Ringhorne.

- Da blir det stopp i boringen, som de er avhengig av for å opprettholde produksjonen. Så da faller den ganske kjapt.

Les også

Siste fra Arbeidsliv

Sokkeloppgjøret

Hvem: Industri Energi, Safe og Lederne forhandler med Oljeindustriens Landsforening (OLF) om fem avtaler.

Hva: Mens Lederne og Safe har hver sin, har Industri Energi tre (operatør, forpleining og boring).

Kun en: KCA Deutag er eneste borebedrift tilknyttet OLF, konkurrentene har tariffavtale hos Norges Rederiforbund.

Konflikt: Ennå er det ikke meklet på boreavtalen til Industri Energi, som nå har meldt plassoppsigelse for

Siste nytt

Siste 100 saker