• Målet er at Oljedirektoratet skal ha minst åtte ansatte med innvandrerbakgrunn innen utgangen av 2014.

OD kvoterer innvandrer-søkere

Oljedirektoratet (OD) og elleve andre statlige virksomheter er med i en forsøksordning med moderat kvotering av personer med innvandrerbakgrunn.

- Vi har forbausende få ansatte med innvandrerbakgrunn generelt, sett i forhold til næringen vi jobber med. Vi tar nå grep for å gjøre noe med dette. Målet er å ha minst åtte ansatte med innvandrerbakgrunn innen utgangen av 2014, sier direktør for økonomi og kompetanse Gunnar Østebø i OD.

Moderat kvotering innebærer at når to søkere er tilnærmet likt kvalifisert, skal den som har innvandrerbakgrunn ansettes.

Sliter med å få jobb

Målgruppen for ordningen, som gjelder ut 2014, er innvandrere fra Europa utenom EU og EFTA, Asia (inkludert Tyrkia), Afrika, Sør- og Mellom-Amerika og Oseania (utenom Australia og New Zealand).

Mange innvandrere sliter med å få jobb, og det største hinderet for dem er å bli kalt inn til intervju, sier Østebø.

- Målet er at vi skal ha minst åtte ansatte med innvandrerbakgrunn innen utgangen av 2014. Første skritt er å få flere til å søke på stillingene våre og få flere inn til intervju. Dette håper vi skal resultere i ansettelser, sier Østebø og legger til at flere ansatte med utenlandsk bakgrunn vil speile mangfoldet i Norge, gi nye impulser og bidra til å utvikle OD som organisasjon.

Les også

Siste fra Arbeidsliv

Siste nytt

Siste 100 saker