• Rentefordel rentefritt lån: Verdi anslått til71.971 kroner
  • Hjemme-PC:Verdi anslått til10.000-19.157 kroner
  • Bedriftshytte 1 langhelg:Verdi anslått til5000-9578 kroner
  • Hotell og leiebil på ferie: Verdi anslått til10.000-19.157 kroner

Oljegodene er verdt 222.000 kroner

Verdien av frynsegodene som brer om seg i oljebransjen, er verd mer enn første øyekast viser. Skatteekspert Oddgeir Wik har regnet ut at frynsegodene tilsvarer et lønnstillegg på 222.000 kr.

Hva kan 1,6 millioner kroner i rentefritt lån og en rekke andre «frynsegoder» betalt av jobben egentlig være verd?

- Lønn tilsvarende 222.000 kroner, ifølge skatteeksperten.

Les også

Da Olaug Line (29) kom fra Oslo til jobb i Eni for vel tre år siden, ble selskapets gunstige låne-
ordning nøkkelen inn på boligmarkedet. – Jeg hadde en bedre sjanse og det ble lettere for meg å få bolig. Og når jeg oppgraderte til enebolig, kunne jeg få den boligen jeg ville ha. 
Foto: Pål Christensen

Ingen boligrente for oljeansatte

Olaug Line har ny enebolig og bil sponset av Eni Norge.

- Først etter at skatt og rentefordeler er beregnet, og vi sammenligner med hva godene koster en ansatt som må betale brutto av egen lomme, ser vi hva oljegodene egentlig er verd, ifølge skatterådgiver Oddgeir Wik i Deloitte Advokatfirma AS.

I et tenkt tilfelle måtte en «vanlig» ansatt eksempelvis en kommuneansatt eller en privat ansatt uten tilsvarende goder (men med samme lønn 800.000 kroner), måtte hatt 222.000 kroner i lønnsøkning for å komme likt ut (se under).

- Et betydelig beløp, sier skatterådgiver Oddgeir Wik, som opplever at mange ikke er klar over denne effekten.

Barnehage verd over 50.000

Beregningene under er et forsøk på å vise hva en person som ikke har oljegoder (med lik lønn) måtte ha hatt i lønnsøkning for ikke å komme dårligere ut. De er basert på utvalgte goder oljeselskapet Eni Norge har for ansatte, som Aftenbladet tidligere har presentert.

Rentefordel rentefritt lån: Beregnet til 71.971 kroner.

Hotell og leiebil på ferie: Verdi anslått til 10.000 - 19.157 kroner

Tilskudd til barnehage: Verdi kr 30.000 (10 mnd) - 57.471 kroner

Hjemme-PC: Verdi anslått til 10.000 - 19.157 kroner

Bedriftshytte: 1 langhelg: Verdi anslått til 5.000 - 9.578 kroner

Årlig helsesjekk: Verdi anslått til kr 500 - 958 kroner

Pensjonsordning: Verdi anslått til 30.000 - 57.471 kroner.

- Sum av hva han måtte hatt i lønnstillegg er 235.763 kroner minus det den andre må betale i skatt som er 13.492 kroner = 222.271 kroner, sier Oddgeir Wik. Av de opplistede fordelene er det bare rentefordel og subsidiert ferie som er skattepliktig for den som får det dekket av arbeidsgiver.

Regnestykket

Mest lukrativt er det for den oljeansatte å ha et rentefritt lån på 1,6 millioner kroner. Ved å sammenligne en tenkt oljeansatt med årslønn på 800.000 kroner og la oss si en nabo med samme inntekt og uten samme gode fra arbeidsgiver, kan regnestykket se slik ut: Skatt er beregnet til 279.828 kroner - 34,98 prosent av brutto årslønn.

Les også

Slik gir oljeselskapene bolighjelp

Ikke bare Eni hjelper ansatte med billige penger til bolig.

Den oljeansatte som har et rentefritt lån fra arbeidsgiver på 1,6 millioner kroner, får en skattepliktige fordel på 44.000 kroner.

- Fordelen regnes ut fra normalrentesatsen som fastsettes annenhver måned. Til nå i år har den vært på 2,75 prosent. Den ansatte må betale skatt, men har også krav på fradrag for rentefordelen, forklarer Wik. Det betyr at han beskattes med 19,8 prosent av den beregnede fordelen på 44.000 kroner.

Hvis naboen med samme lønn skulle ha betalt 44.000 kroner i renter, måtte han ha gjort det med beskattede midler. Da måtte han tjent 71.971 kroner, ifølge Wik.

Han kommer fram til tallet ved å «regne seg bakover», ta høyde for toppskatt på høyeste trinn og beregne renter.

- Forskjellen ville faktisk blitt større da han ikke ville fått et lån i banken med så lav rente som 2,75 prosent, sier Wik.

Les også:

News in English - click here!

Les også

Siste fra Arbeidsliv

Oljegodene

Lønn og mer: Oljeansatte tilbys en rekke økonomiske og sosiale goder for å velge «rett» arbeidsgiver, viser en undersøkelse Aftenbladet har gjort blant ti operatørselskaper på norsk sokkel.

Gode goder: Eni Norge tilbyr for øyeblikket boliglån til 0 prosent rente, bil- og forbrukslån til 0,18 prosent rente, gunstige pensjons- og forsikringsordninger, tilskudd til barnehageplass, videreutdanning, gratis trening og mer.

Relaterte bilder

Pensjonsordning: Verdi anslått til30.000-57.471 kroner

Pensjonsordning: Verdi anslått til30.000-57.471 kroner

Tilskudd til barnehage: Verdi kr 30.000 (10 mnd)- 57.471 kroner

Tilskudd til barnehage: Verdi kr 30.000 (10 mnd)- 57.471 kroner

Årlig helsesjekk:Verdi anslått til500-958 kroner

Årlig helsesjekk:Verdi anslått til500-958 kroner

Siste nytt

Siste 100 saker