• Flere prises ut av boligmarkedet i regionen, mener Einar Storli i Sandnes kommune.

    FOTO: Jon Ingemundsen

– Oljeoptimisme gir ubalanse 
i boligmarkedet

Nye oljefunn betyr 
flere med akutt behov 
for hjelp med tak over 
hodet, ifølge Einar Storli 
i Sandnes kommune.

Sandnes kommune låner ut vel tre ganger så mye som Drammen i startlån til personer som ikke klarer å kjøpe bolig uten støtte. Så langt i år har økningen i startlån i Sandnes vært på ti prosent.

Les også

Da Olaug Line (29) kom fra Oslo til jobb i Eni for vel tre år siden, ble selskapets gunstige låne-
ordning nøkkelen inn på boligmarkedet. – Jeg hadde en bedre sjanse og det ble lettere for meg å få bolig. Og når jeg oppgraderte til enebolig, kunne jeg få den boligen jeg ville ha. 
Foto: Pål Christensen

Ingen boligrente for oljeansatte

Olaug Line har ny enebolig og bil sponset av Eni Norge.

– I Sandnes registrerte vi ubalanse i boligmarkedet fra årsskiftet 2006/2007. Siden har ubalansen forsterket seg. Nye oljefunn utenfor Stavanger, med økt oljerelatert virksomhet i området ser ut til å forsterke denne utviklingen, mener Einar Storli, leder av Boligtjenesten i Sandnes kommune.

– Rådmannen i Drammen bekymrer seg over en kostnad på 1 million kroner til midlertidig overnatting i 2011. I Sandnes i samme periode ble det brukt nærmere 10 millioner til samme formål, eller mer enn 13000 overnattingsdøgn.

Markedet rår

Tidligere sto Husbanken som garantist for tilførsel av rimelige, nøkterne boliger for folk flest. I dag er det markedet som rår, mener Storli.

Les også

Slik gir oljeselskapene bolighjelp

Ikke bare Eni hjelper ansatte med billige penger til bolig.

– Sentrale instansers bidrag er å heve kvaliteten med stadig nye fordyrende krav til boliger. I tillegg bremses boligbyggingen av et virvar av statlige innsigelser som ikke er samordnet. Statens bidrar dermed til å forsterke de boligsosiale problemene, mener Storli.

Lang venteliste

I Sandnes gir dette seg utslag i at flere får behov for midlertidig boløsning. Sandnes fikk høsten i fjor 35 nye, kommunale gjennomgangsleiligheter.

– Normalt skulle dette gi reduksjon i ventelisten av dem som er godkjent for kommunal bolig. Dette skjedde ikke, og ventelisten er fortsatt på 150. I tillegg stiger utleieprisene på leiligheter og salgsprisene på boliger. Flere prises ut av boligmarkedet i vår region, sier Storli.

 

Les også

Siste fra Arbeidsliv

Siste nytt

Siste 100 saker