• Rikard Særsten jobber for Halliburton. Han er bare 27 år gammel, men har nesten ti års yrkeserfaring, lang utdannelse og ingen studielån.

    FOTO: Kristian Jacobsen

Rikard kan tjene opptil 800.000

Rikard Særsten er 27 år har fagbrev og etterutdanning betalt av arbeidsgiver. Nå tjener han opptil 800.000 hvis han er mye offshore.

Rikard Særsten er en ung mann men har allerede en lovende karriere i Halliburton og mange års yrkeserfaring. Og ingenting i studielån.

Offshoretillegg

Nå reiser Særsten offshore som supervisor. Han har en lønn på mellom 500.000 og 800.000 kroner i året, avhengig av hvor mye han reiser offshore. Og siden Halliburton betalte for videreutdanningen hans ved Stavanger offshoretekniske skole (Sots), har han ingenting i studielån.

- Det lå aldri for meg å ta allmennfag, jeg var mer praktisk anrettet. Jeg leste om brønnteknikkutdannelsen i en katalog og fant ut at for å komme inn der, måtte jeg ta grunnkurs i mekaniske fag først, sier han.

Les også

Ståle Kyllingstad, konsernsjef i IKM.

Kyllingstad vil ha flere på fagskole

På teknisk fagskole renner søknadene inn fra ungdom som vil ta yrkesfaglig utdannelse rettet mot oljebransjen, men mange får ikke plass. IKM-grunder Ståle Kyllingstad mener at vi må omprioritere utdanningsmidlene.

Særsten tok veien gjennom grunnkurs i mekaniske fag, VK1 i brønnteknikk fra Sots, han var lærling i to år, tok fagbrev og fikk en fulltidsstilling offshore. Da han ville ta videre utdanning, hjalp Halliburton til med å legge til rette for at han kunne ta petroleumsutdanning på teknisk fagskole som et deltidsstudium over tre år.

Opplegget innebærer at studentene har studiesamlinger på skolen i to uker og deretter en periode med fire uker til selvstudium.

Stavanger offshore tekniske skole (Sots) ble til da Stavanger maritime videregående skole og Stavanger tekniske fagskole slo seg sammen i 2001.

Betalt utdanning

- Det er bra både å ha inntekt og bli betalt for å ta en utdanning, sier Særsten.

- Jeg vil si at jeg har steget relativt kjapt i gradene. Jeg føler at det jeg har oppnådd gjennom å velge slik jeg har gjort, er veldig bra sammenlignet med å gå den lange veien om ingeniørstudiene, legger han til.

Og, skulle han en gang få lyst, holder teknisk fagskole på med et samarbeid med Universitetet i Stavanger, der de tilbyr et kortere utdanningsløp for de som har fullført teknisk fagskole. I stedet for å studere i tre eller fem år, kan studenter med vitnemål fra teknisk fagskole ved SOTS gjennomføre en Bachelorgrad i ingeniørfag ved UiS på to år.

Følg Aenergi.no på Twitter.com/AenergiNO

News in English? Click here!

Les også

Siste fra Arbeidsliv

Fakta

Stavanger offshore tekniske skole (Sots) ble til da Stavanger maritime videregående skole og Stavanger tekniske fagskole slo seg sammen i 2001.

Skolen er i dag lokalisert på Kalhammaren og har tilbud innen teknisk fagskole og videregående opplæring.

Den tekniske fagskolen gir tilbud om opplæring til fagfolk som har avsluttet videregående skole, men som ønsker en kortere utdanning enn de tradisjonelle høgskoleutdanningene.

Rogaland har en offentlig fagskole innen tekniske disipliner (teknisk fagskole over to år og nettbasert over tre år) og helsefag over ett år. Det er også godkjent matfag, og fra høsten kommer bioenergi og etter hvert fornybar energi/vindmølleteknologi.

Fagskolen Rogaland ligger under fylket og er et offentlig, gratis tilbud.

Fagskolen er den eneste skolen etter videregående som i stor grad bygger på praksis fra arbeidslivet, og dermed gir en bredere kompetanse enn bare teori.

 

Siste nytt

Siste 100 saker