Mye vekst er ventet i oljeindustrien i årene som kommer. Nå varsler oljeanalytiker Jarand Rystad i Rystad Energy at Stavanger-regionen kan slite med å få sin del.

- Stavanger opplever et stort press i boligmarkedet. Det er ikke nok boliger å oppdrive, og dette kan føre til at de mister ny ekspansjon innenfor olje og gass, sa Rystad under subseakonferansen UTC i Bergen tidligere denne uken.

Aktiviteten innen olje- og gassvirksomheten er allerede formidabel. Torsdag meldte Statistisk sentralbyrå mange fortsatt vil investere i olje- og gassvirksomhet. Nye anslag gir at investeringene i år vil nå 186 milliarder kroner, noe som er 42,3 milliarder høyere enn i 2011.

Oljeanalytiker Rystad har kommet med lignende anslag.

Og både han og SSB venter at veksten vil fortsette. Mens statistikerne mener at investeringene neste år vil passere 194 milliarder kroner, har oljeanalytikeren tidligere sagt at han tror de vil passere 200 milliarder.

Tror boligmangel rammer vekst

Rystad fastholder at mye av veksten vil være knyttet til olje- og gassinvesteringer under vann. I løpet av fem år tror han at omsetningen vil doble seg.

Men det er her at det pressede boligmarkedet i Stavanger-regionen kan gjøre at andre områder vil nyte mest av voksefesten.

I dag styres 50 prosent av subseaaktiviteten verden over fra Norge og Stavanger-regionen.

- Byen vil ikke miste sin posisjon om oljehovedstad, men de vil kunne tape mye av veksten innen subsea, spesielt internasjonalt, rett og slett fordi de er for opptatt med å levere til norsk sokkel, sa Rystad.

Oljeanalytikeren tror derfor at Stavanger ikke vil kunne ta veksten innen subsea, men at andre områder vil forsyne seg godt av den. Han peker på Bergen, Grenland og Sandefjords-området.

- Der er det større dybde i arbeidsmarkedet, samtidig som arbeidskraften og boligene er rimeligere, sa Rystad.

– Undervurderer oss

For administrerende direktør Harald Minge i Næringsforeningen i Stavanger-regionen er ikke problemstillingen til Rystad noe nytt.

- Vi har ikke snakket om annet det siste året, og peker selvfølgelig på noe helt sentralt. Men hvis han konkluderer med at vi ikke klarer dette, undervurderer han Stavanger-regionen, sier Minge.

Han viser til at kommuner og næringsliv nå jobber sammen for å løse boligklemma.

- Jeg sier ikke at det ikke er en stor utfordring. Men alle skal vite at vi skal klare det.