Fagforbundet Industri Energi skriver på sine nettsider at under ekstremværet på Vallhall 8. desember i fjor ble alt personell, med unntak av forpleiningspersonellet evakuert til land.

Forpleiningspersonellet ble sendt på en annen plattform. Men en av de forpleiningsantatte kvinnene var så skremt og opprørt at hun ba om å få bli evakuert til land.

- Hadde dette vært en ansatt i BP så hadde det stått helsepersonell og tatt henne i mot. Sodexo velger å trekke henne i lønn og i etterkant kalle henne inn til møte der de sier at om hun er utrygg med å arbeide offshore i dårlig vær bør hun se seg om etter annet arbeid, sier klubbleder Leif Haral Salomonsen i Industri Energi-klubben i Sodexo.

Dette er ulovlig lønnstrekk, mener han.

- Dette er et kjempeavvik i forhold til hva jeg er vant med. Jeg har vært tillitsvalgt i 28 år og vært borti mye forskjellig av bedriftsledere, men har aldri opplevd liknende, sier han.

Permisjon uten lønn

I følge fagforeningslederen har bedriften trukket kvinnen i lønn for de dagene hun var evakuert fra plattformen og hevder at evakueringen var å betrakte som permisjon uten lønn.

Ingen var tilgjengelige for umiddelbar kommentar fra Sodexo. Men ifølge Industri Energi, anerkjenner ikke bedriften at denne saken er en konflikt og har nektet å signere en tvisteprotokoll med fagforeningen. Dette er noe de etter hovedavtalen er forpliktet til å gjøre, skriver Energi Industri på sine nettsider.

Salomonsen beskriver Sodexo som en bedrift med svært høyt konfliktsnivå med mange tvisteprotokoller mellom bedriften og fagforeningen. Han mener dette har sammenheng med at bedriften nylig har byttet ledelse.