Ingen energikilder øker mer i popularitet enn landbasert vindkraft, viser TNS Gallups klimabarometer for 2011. Det synes daglig leder Lars Helge Helvig i Norsk Vind Energi er veldig positivt. For de er med på flere vindmøllesatsinger. En av dem er vindmølleparken på Høg-Jæren.

- Undersøkelsen samsvarer med det inntrykket vi får når vi er ute og forteller om prosjektene våre. For oss bekrefter det at det vi holder på med, ikke er på tvers av det folk ønsker, men i tråd med det, sier Helvig.

Vannkraft størst

Klimabarometeret viser at 84 prosent av befolkningen har positive holdninger til vindkraft på land, mens 89 prosent er positive til vindkraft til havs. Bare vannkraft får større oppslutning.

- Det blir en stadig økende bevissthet rundt dette med bærekraftige løsninger, ren energi og globale miljøtema. Folk er orientert og ser behovet for framtidsrettede energiløsninger, sier han.

Positive nærme

- Men er folk som bor vegg i vegg med en vindmølle like positive som resten av befolkningen?

- Andre undersøkelser har vist at andelen som er positive til vindkraft er større blant dem som bor nær vindmøllene enn dem som bor langt borte.

Helvig og Norsk Vind Energi er for tiden også opptatt med et større vindkraftprosjekt på Skinansfjellet i Hå. Planen er at 30 vindmøller skal står klare i 2015. Saken behandles nå av Olje- og energidepartementet (OED).

Færre ungdom

Samtidig som nordmenn flest er mer positive til fornybar kraft, er ungdom mindre opptatt av klimaspørsmålet. Ifølge Gallup-undersøkelsen er klima en av de minst viktigste sakene blant unge i aldersgruppen 15 til 29 år.

På spørsmål om hva som er de største utfordringer Norge står ovenfor, havner klimaspørsmål nå helt nede på 11. plass blant de yngste. Til sammenlikning kommer klima på sjette- og sjuendeplass blant de øvrige aldersgruppene.