- Vi har aldri produsert så lite kraft som i fjor og vi har aldri hatt så lite vann i magasinene, sier Lyses administrerende direktør, Eimund Nygaard.

På senvinteren i 2011 var det reell fare for kraftkrise i Norge på grunn av rekordlite vann i magasinene og mange måneder igjen med vinter.

- Da valgte vi å ta samfunnsansvar ved å holde igjen kraftproduksjonen i tilfelle vannmangel seinere på vinteren, sier Nygaard.

Så kom mildværet og regnet høljet ned i ukevis.

- Da valgte vi i Lyse å fylle opp igjen skrapte magasiner i stedet for å produsere for fullt.

Svakt resultat

Konsekvensen for vannkraftdelen av Lyse-konsernet ble et temmelig svakt regnskap.

Lyse-konsernet har gjort opp regnskapet for 2011 med et årsresultat på 602 millioner kroner, mot 257 millioner kroner året før.

- At resultatet vårt ser bedre ut enn det egentlig er, skyldes papirverdien av langtidskontrakter som vi har solgt i markedet med virkning fire-fem år fram i tid, sier Nygaard.

Gass og tele

Av samlede driftsinntekter på 5,3 milliarder kroner, kommer 1,8 milliarder kroner fra televirksomheten.

Gassvirksomheten i Risavika går i dundrende minus med 200 millioner kroner og Lyse ser seg om etter en eier å dele tapene med.

- At driften ikke går med overskudd, er etter planen. Men at vi fortsatt eier hele selskapet er ikke etter planen, sier Nygaard.

Av overskuddet på 605 millioner betaler Lyse ut 350 millioner tileierkommunene sine.

De fordeles slik:

Stavanger kommune 152 866 000
Sandnes kommune 68 358 500
Sola kommune 30 593 500
Time kommune 20 412 000
Klepp kommune 14 801 500
Hå kommune 13 247 500
Randaberg kommune 11 476 500
Eigersund kommune 10 328 500
Strand kommune 8 862 000
Rennesøy kommune 4 025 000
Hjelmeland kommune 3 479 000
Gjesdal kommune 3 265 500
Finnøy kommune 3 181 500
Lund kommune 2 495 500
Bjerkreim kommune 1 792 000
Kvitsøy kommune 815 500

Følg Aenergi.no på Twitter.com/AenergiNO

News in English? Click here!