Vi eksporterte enorme mengder råolje, naturgass og flytende gasser samt vannkraft for til sammen 57,7 milliarder kroner bare i februar måned.

De samlede eksporterte energimengdene utgjorde 196,9 TWh i februar, skriver magasinet G21 i sin månedsrapport.

Mest naturgass

Den største energimengden ble eksportert i form av naturgass enten gjennom rørledninger som tørrgass eller som flytende nedkjølt gass (LNG) tranpsortert med skip.

Den samlede naturgasseksporten stod for 60 prosent ( 116 Twh) av norske energieksport i februar, går det fram av månedsrapporten fra G21. Verdien av gasseksporten ble 23 milliarder kroner.

I følge G21 var gjennomsnittsprisen på naturgass i februar på kroner 2,20 per kubikkmeter for tørrgass gjennom rør og kr. 2,43 per kilo for LNG. Dette skal i følge G21 tilsvare kilowattpriser på henholdsvis 20 og 16 øre.

Eksport av vannkraft

Men også vannkraft ble eksportert i store mengder. Nettoeksporten i februar var blant de høyeste noensinne og endte med 1,75 TWh eksportert kraftmengde.

Prisene som krafteksportørene oppnådde lå på 37 øre per kilowattime, skriver G21.

Med skyhøye priser på råolje til eksport ble prisene på våtgasser også løftet til rekordhøyder i februar. Gasser som skipes ut fra Kårstø, propan, butan og etan, oppnåddde priser på mer enn 5000 kroner per tonn.

Best betalt ble norsk produsert butan som i februar oppnådde 5620 kroner per tonn, skriver G21 i månedsrapporten.

Råolje har størst verdi

Størst eksportverdi hadde likevel norsk råolje som samlet ble solgt for 30,5 milliarder kroner i fenbruar. Bak dette tallet ligger en eksport av 44 millioner fat noe som tilsvarer en energimengde på 69,5 TWh.

De største kjøperlandet for norsk råolje er Storbritannia som ligger på en suveren førsteplass. Dette landet kjøpte olje fra Norge for 14,7 milliarder kroner i februar.

På andre plass kom Sverige som kjøpte råolje for 2,7 milliarder kroner.

Storbritannia

Vår største kunde for gasseksport (tørrgass gjennom rør) var i februar også Storbritannia (6,6 mrd kroner) med Tyskland på andreplassen (5,5 mrd. kroner).

Når det gjelder eksporten av LNG med skip gikk de fleste lastene til Spania.

Norsk vannkraft ble i februar oftest eksportert til Sverige, Nederland og Danmark.