Onsdag startet vindparken Åsen II kraftproduksjonen for fullt.

De to 800 kW vindmøllene av type Enercon E-48 er de første vindmøllene som er bygget under det nye elsertifikatsystemet i Norge.

De nye vindmøllene skal gi en omsetning på rundt 2,5 millioner kroner i året, vel 200.000 kroner per måned eller nesten 7000 kroner dagen.

En milepæl

- Dette er en milepæl i norsk vindkrafthistorie og betyr et stort løft for oss i Solvind. Det ligger mye arbeid bak og da gjør det ekstra godt å komme i mål. I dag er vi glad og litt stolt. Også fordi historien om vindkraft på Åsen er utelukkende positiv, uttaler styreleder Bjørn Hjertenes og daglig leder Jan Thiessen i en pressemelding, fulgt av et bilde med en boblende flaske og tre reine glass med stett.

Selskapet bak vindkraftsatsingen har investert 20 millioner kroner i det som startet som et hobbyprosjekt i studenttiden med to gamle møller, men som nå skulle framstå som et symbol for den, nye nordiske satsingen på grønne sertifikater.

Støtten utgjør 15 øre per kilowattime produsert strøm eller rundt 700.000 til 800.000 kroner i året.

Forsinket

Møllene ble montert før jul, men på grunn av problemer med tilkoblingen til Lyses nett, ble møllene ikke satt i drift før onsdag. Det lille firmaet regner med at det har tapt nesten en halv million kroner på forsinkelsen.

Men det understrekes at Åsen-prosjektet er blitt møtt med stor velvilje i lokalsamfunnet.

- Nasjonalt og regionalt har det likevel vært stor skepsis til en satsing på småskala vindkraft. Et viktig eksempel for dette er Fylkesdelplanen for vindkraft i Rogaland. Den gjorde det i mange år umulig for Solvind å få prosjekter godkjent, skriver eierne.

Godt mottatt

De mener den positive holdningen til Åsen II viser at denne typen prosjekter har sin naturlige plass i den norske vindkraftsatsingen.

- Nå håper vi på en holdningsendring. Med elsertifikatene har de nødvendige forutsigbare økonomiske rammebetingelsene endelig kommet på plass. Nå er det utrolig viktig at sentrale myndigheter effektiviserer og harmoniserer saksbehandlingen.

Ny vår for vindkraft?

Spesielt for småskala vindkraft haster dette. Saksbehandlingen for et annet prosjekt, Friestad i Hå, nærmer seg 7 år, derav de siste to år til klagebehandling hos Olje- og energidepartementet og Miljødepartementet.

- Det betyr igjen ventetid som truer grunnlaget for sikker og økonomisk drift i Solvind, heter det i pressemeldingen der firmaet takker Time kommune for ryddig og positiv behandling. Det var avgjørende for satsingen.

Vindmøllene åpnes offisielt 11, mai, og da er er alle naboene på Lyefjell, spesielt invitert.

Følg energiredaksjonen på Twitter.com/AenergiNO