- Jeg vil ikke utelukke muligheten, men det også kan godt tenkes at vi velger helt andre partnere, sier kommunikasjonssjef Torbjørn Steen i Statkraft. Selskapet jakter nå på nye utbygginger, og både britiske og tyske prosjekter kan være aktuelle.

Steen legger til at Statkraft er svært fornøyde med partnerskapet de har med Statoil på Sheringham Shoal, der selskapene eier 50 prosent hver.

Trenger mer erfaring

Fornybar-kjempens mer langsiktige mål er ta en industriell rolle i Doggerbank-utbyggingen som blir 30 ganger større enn Sheringham Shoal. Statkraft og Statoil er med i et konsortium som har fått konsesjon for prosjektet. En investeringsbeslutning er varslet i 2014-2015.

Statkraft ønsker å sitte i førersetet for Doggerbank-utbyggingen, slik Statoil også har sagt at de vil.

- Statkraft erkjenner at vi trenger mer kompetanse og erfaring for å lede en så komplisert utbygging så langt til havs, sier Steen. Han mener utbyggingen er stor nok til at både Statkraft og Statoil kan lede deler av denne.

Røft vær skapte problemer

Under utbyggingen av Sheringham Shoal har uforutsigbart vær skapt store problemer, noe som har gitt viktig læring underveis, mener Steen.

- Estimatene for vindverdier slo heller ikke til da Statkraft for 10 år siden bygde Europas største vindpark på land på Smøla. Men uten erfaringene vi hadde med oss fra dette pionérprosjektet, så ville det nok vært vanskeligere å ta beslutningen om å gå inn i et nytt ukjent område som havvind, sier han.

English version: Statkraft searches for more wind

Følg Aenergi på Twitter!