– 3,5 grader varmere om 100 år

Klimaforskerne er 100 prosent sikre: CO2 -innholdet i atmosfæren øker. Hovedårsaken er menneskelig aktivitet. Konsekvensen er en varmere jordklode.

Det sier direktør Eystein Jansen ved Bjerknessenteret i Bergen. Han var hovedforfatter for et av kapitlene i siste rapport fra FNs klimapanel og arbeider nå med den neste rapporten som kommer i 2013

Vinteren har denne uken igjen festet et iskaldt grep om Rogaland. Men løfter vi blikket, ligger 2010 an til å kunne slå tidligere globale varmerekorder.

I sommer slo hetebølgene inn over Sør-Europa, Russland og deler av Øst-Asia. Jansen mener hetebølgene blir mer vanlige i framtidens klima.

– Det viktigste tegnet på global oppvarming er at temperaturen på jorden hvert tiår de siste 50 år har blitt varmere enn det forrige tiåret, sier han.

Les også: Færre er bekymret for klimaendringer

Pluss 3,5 grader i 2100

Over 100 land, blant dem Norge, har vedtatt målet om å avgrense temperaturøkningen til 2 grader.

Men uten kraftig utslippsreduserende tiltak og politiske avtaler, mener klimaeksperter at den globale temperaturen mest sannsynlig vil stige med minst 3,5 grader innen år 2100.

– Hva betyr det om temperaturen stiger mer enn 2 grader?

Tørke og flom

– Risikoen blir enda større for store hetebølger, tørkeproblemer og havstigning i flere hundre år framover, sier Jansen. Store deler av verden vil få problemer med vann- og matforsyning.

Faren blir også større for å passere såkalte terskler i klimasystemet, som utløser langt mer dramatiske konsekvenser, mener forsker Steffen Kallbekken ved Cicero senter for klimaforskning.

– Vi øker risikoen for stor issmelting på Grønland og i Antarktis og metanutslipp fra Sibir.

Climategate

Hva så med «Climategate»? Avsløringen kom november i fjor, like før klimatoppmøtet i København. Et datainnbrudd avslørte hvordan klimaforskere ved det prestisjetunge University of East Anglia diskuterte hvordan de kunne holde tilbake informasjon de mente ville skade klimadebatten.

Senere kom Himalayagate, som rammet FNs klimapanel. En påstand om at isbreene i Himalaya kunne være smeltet bort alt i 2035, var ikke vitenskapelig basert. FNs klimapanel fikk skarp kritikk og råd om å stramme inn sine prosedyrer.

– Svekket troverdighet

Kallbekken sier troverdigheten til klimaforskere ble svekket gjennom disse avsløringene.

– Ingenting dramatisk har imidlertid skjedd når det gjelder konklusjonene i klimaforskningen. Tvert imot styrker nye forskningsresultater vår oppfatning av at klimaendringene er menneskeskapte og alvorlige, sier han til Aftenbladet. Eystein Jansen legger til at det ikke er publisert vitenskapelig litteratur fra skeptikerne som endrer dette.

– Påstandene kommer i media og i blogger, men de publiseres svært sjelden i vitenskapelige tidsskrifter med faglige kontrollrutiner, sier han.

Hva er de usikre på

Det klimaforskere er helt sikre på, er at CO {-2}- innholdet i atmosfæren går opp og at dette skyldes avskoging og forbrenning av olje, gass og kull. Men:

– Det er noe mer usikkert hvor mye av oppvarmingen på 0,8 grader til nå som skyldes mennesker og hvor mye som er naturlig. Maksimalt 20-30 prosent har andre årsaker enn menneskelig aktivitet. Mesteparten av det vi har observert særlig de siste 50 årene, skyldes menneskelige pådriv, sier Jansen.

Forskerne kan heller ikke si hvor følsomt klimaet er for tiltakene som settes inn. Om verden klarer å få til 80 prosent kutt innen 2050, er sjansen likevel bare 50–50 for at temperaturen holder seg innenfor 2-gradersmålet, opplyser Kallbekken.

Les også

Siste fra Miljø

Relaterte bilder

Siste nytt

Siste 100 saker