- Her driver vi med med CO2-fangst hver dag, og det har vi gjort i mange år. Selvsagt kan teknologien bli bedre. Men det kan ikke være en unnskyldning for ikke å sette i gang. Å ha et slikt anlegg i gang vil i seg selv være teknologidrivende, sier seniorforsker Thor Mejdell ved Sintef.

I mars i fjor gjorde helsebekymringer til at Statoil og regjeringen utsatte CO2-rensingen nok en gang. Nå blir det endelige klarsignalet for fullskala karbonfangst tidligst i 2016 og CO2-rensingen først skje fra 2020.

For seniorforsker Mejdell høres det lenge ut. Faglig sett mener han det ikke er noen grunn til å vente.

Jobber daglig med rensing

Daglig jobber Mejdell med å rense utslipp for CO2.

Han retter på hjelmen og ser oppover. Over Thor Mejdell reiser et 30 meter høyt laboratorium med rør seg. Her på Tiller i Trondheim testes forskjellige kjemikalier for å fjerne CO2 fra eksosgass.

- De mest spennende ideene tester vi ut her. Målet er hele tiden å forbedre teknologien, sier Mejdell.

Når teknologisenteret for CO2-fangst på Mongstad åpner 7. mai, skal Aker Clean Carbon teste ut sin måte å rense eksosgass på. Men mye av forarbeidet er gjort i Trondheim.

Til større

Der tester Sintef ut CO2-teknologien til Aker Clean Carbon i et eget laboratorium. Et åtteårig løp for testing og utvikling – med en ramme på 317 millioner kroner – begynte i 2008. Testanlegget som snart kjøres i gang på Mongstad, er satt opp med bakgrunn i forskning gjort i Trondheim.

- Her kan vi teste ut ulike løsninger i mindre skala. Dermed blir det billigere. Med anlegget på Mongstad får vi se om prosessene forandrer seg i et større anlegg. I prinsippet skal akkurat det samme skje, sier Mejdell.

I tillegg til teknologisenteret, kjemper både Aker Clean Carbon og Alstom for å få rense utslippene fra selve kraftvarmeverket på Mongstad. Dette prosjektet er det statsminister Jens Stoltenberg i 2007 utropte til Norges månelanding.

Høy temperatur

På laboratoriet i Trondheim har Mejdell og kollegaene testet ut Akers renseteknologi i ulike varianter. Teknologien er basert på bruk av aminer (nitrogenholdige organiske baser, red.anm) for å binde CO2-molekylene i eksosen.

Hovedtrekkene i rensingen er at eksosgassen og en væske med aminer passerer hverandre i rensetårnet. Aminene binder opp CO2. Så varmes væsken opp, CO2 blir frigjort og væsken kan ta fatt på en ny renserunde.

Prosessen kan kjøres på mange måter. For eksempel er temperatur avgjørende for hvor effektivt aminene renser.

Også kull

Testanlegget i Trondheim prøves også ut på eksos med ulik mengde CO2. Dermed kan forskerne også finne ut hvordan et anlegg bør settes opp for å rense utslipp fra et kullkraftverk.

- Et slikt anlegg må settes opp litt annerledes enn når vi skal rense utslipp fra gasskraftverk. Men også utslipp av store mengder CO2 lar seg håndtere. Vår jobb er å finne et oppsett som er den gunstigste måten å rense på, sier Mejdell.

Ikke helsebekymret

Et sentralt ankepunkt mot aminbasert CO2-rensing har vært påstander om kreftfare.

- Vi jobber for å kjøre anlegget riktig, så utslippet av aminer blir så lite som mulig. Nå har vi nådd et nivå som er fullt akseptabelt, og som Klima- og forurensingsdirektoratet er fornøyd med.

- Du jobber med aminer. Er du noen gang bekymret for din egen helse?

- Nei. Faren ved aminer er sterkt overdrevet.

Statoil kjører fastlagt løp

Ingen beslutning for rensing av kraftvarmeverket på Mongstad blir tatt før 2016, sier Statoil.

Etter at helsebekymringer rundt aminteknologi for rensing av utslipp kom opp i fjor vår, la Statoil et lengre løp for CO2-fangst ved utslippskilder på Mongstad. Fem teknologileverandører er blitt valgt ut til å være med. Med ulike utsilinger underveis, skal de etter hvert bli færre.

- Vårt program skal sikre at vi har minst én teknologi som er kvalifisert for å være med videre. Vi ser ingen grunn til ikke å fortsette løpet, sier pressetalsperson Morten Eek i Statoil.

Teknologisenteret (TCM) som åpner i mai, og valg av teknologi til kraftvarmeverket er to ulike løp, selv om Aker Clean Carbon og Alstom er med på begge. Mens TCM offisielt åpner 7. mai i år, blir ikke investeringsbeslutningen for rensing av det gassdrevne kraftvarmeverket tatt før tidligst i 2016.

- Vi mener løpet vi har lagt, er den beste å jobbe etter. Da vil vi få et godt grunnlag for å ta en investeringsbeslutning, sier Eek.

Følg Aenergi.no på Twitter.com/AenergiNO

News in English? Click here!