• Fem selskap er blitt plukket ut for å være med på å få til CO2-fangst i det planlagte fullskalaanlegget på Mongstad. Mer enn én kan stå igjen når konkurransen er over.

    FOTO: Harald Pettersen

ESA-ja til Mongstad-støtte

EFTAs overvåkingsorgan ESA godkjente i dag statsstøtte til utviklingsfasen for fullskalaanlegget for karbonfangst og -lagring (CCS) på Mongstad. Fem aktører konkurrerer om å få levere renseteknologi til anlegget.

- Vi er godt fornøyd med avgjørelsen fra ESA som er en viktig milepæl på veien fram mot et fullskala anlegg for CO2-fangst og lagring på Mongstad, sier pressetalsmann Morten Eek i Statoil til Aftenbladet.no.

- Den finansielle godkjenningen betyr at Statoil nå overtar som prosjektleder i utviklingsfasen fram mot en investeringsbeslutning, legger Eek til.

Testsenteret er klart

Tidligere har ESA gitt grønt lys for statsstøtte til testsenteret for karbonfangst og -lagring (TCM) på Mongstad, som blir offisielt åpnet i mai. Dette er første trinn i Jens Stoltenbergs såkalte månelanding på Mongstad

Neste steg er altså et fullskala anlegg som kan stå klar rundt 2020, dersom Stortinget sier ja til milliardinvesteringen. Målet med er å fange og lagre CO2-utslippene fra oljeraffineriet og kraftvarmeverket på Mongstad.

- Karbonfangst og lagring (CCS) er en viktig del av klimapolitikken i EØS. Finansieringen av utviklingsfasen av CCS-prosjektet på Mongstad er i tråd med målene for denne politikken, sier ESA-president Oda Helen Sletnes i en melding.

Da ESA sommeren 2008 godkjente statsstøtte til testsenteret på Mongstad, var det etter press fra EU-kommisjonen.

Fem aktører konkurrerer

Ved testsenteret skal Aker Clean Carbon og Alstom teste ut hver sin teknologi for CO2-rensing: Aminteknologi og nedkjølt amoniakk. Begge disse aktørene blir også med i konkurransen om å levere teknologi til fullskala-anlegget, sammen med Mitsubushi, Siemens og Huaneng-Ceri.

Disse fem teknologi-leverandørene er med i et teknologikvalifiseringsprogram som staten ønsker å finansiere. Resultatene herfra vil danne grunnlaget for Stortingets investeringsbeslutning for bygging og drift av fullskalaanlegget, som vil skje senest i 2016.

Støtten til utviklingsfasen, omlag 2,85 milliarder kroner, gis på grunnlag av en avtale mellom staten, Gassnova og Statoil.

Det er Statoil som har ansvaret for å gjennomføre prosjektet og tildele kontrakter til underleverandører i tråd med gjeldende anbudsregler. Staten vil dekke alle Statoils utgifter i forbindelse med prosjektet.

Støtte fremmer CO2-fangst

ESA sier at støtten til Statoil er klart rettet mot å fremme CCS, med begrensede muligheter for konkurransevridning og negative handelseffekter.

Staten vil også dekke prosjektutgiftene til Gassnova på omlag 200 millioner NOK. Siden selskapet bare vil følge opp prosjektet uten å delta i noen form for økonomisk aktivitet, mener ESA at dette ikke innebærer statsstøtte slik begrepet er definert i EØS-retten.

 

Les også

Siste fra Miljø

To løp for Mongstad-rensing

Testsenteret: (TCM) Skal åpnes på Mongstad våren 2012 etter en investering på over fem mrd. kroner. Aker Clean Carbon og Alstom skal prøve ut sine løsninger for CO2-fangst her.

Fullskala Mongstad: «Månelandingen»: Prosjektet som kan rense utslippene fra gasskraftverket på Mongstad. Investerings- og byggevedtak om et CO2-fangstanlegg i fullskala på Mongstad skal regjeringen gjøre i 2016. 
Anlegget kan stå klart i 2020.

Fem selskap er blitt plukket ut for å være med på å få 
til CO2-fangst på Mongstad. Aker Clean Carbon, Alstom, Mitsubushi, Siemens og Huaneng-Ceri. Mer enn én kan stå igjen når konkurransen er over.

Gassnova: Statens selskap som skal koordinere gjennomføringen av prosjektet m

Utsettelser: Kårstø skulle bli renset for CO2-utslipp i 2009, lovet 
Stoltenbergs første rødgrønne regjering. Mongstad skulle få tilsvarende anlegg i 2014.

 

Siste nytt

Siste 100 saker