• Gasskraftverket på Kårstø har vært uten produksjon de aller fleste dagene det siste året.

    FOTO: Jonas Haarr Friestad

Lavere utslipp fra industrien

Utslippene av klimagasser fra 114 industri- og offshorevirksomheter i Norge gikk ned med rundt én prosent i fjor.

Det viser innrapporterte utslipp fra norske virksomheter som er med i EUs klimakvotesystem

Til sammen slapp de 114 kvotepliktige virksomhetene i Norge ut drøyt 19,2 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2011. Det er en nedgang på drøyt 145.000 tonn (0,8 prosent) i forhold til 2010, heter det i en melding fra Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif).

Kårstø ute av drift

Gasskraftverket på Kårstø i Rogaland har vært ute av drift siden mai i fjor. Det har ført til en utslippsreduksjon av klimagasser på 427.000 tonn i forhold til utslippene i 2010. Samtidig økte utslippene fra gasskraftverket på Mongstad med 226.000 tonn i fjor.

Les også

Gasskraftverket på Kårstø til to milliardar kroner har vore utan produksjon dei aller fleste dagane siste året.

Gasskraft regnar bort

Gasskraftverket på Kårstø har stått stille dei aller fleste dagane sidan mai i fjor. Sjansane er små for at kraftverket startar opp att i år.

Utslippene fra fjernvarmeanlegg og treforedlingsindustrien har også gått ned i 2011, med til sammen 198.000 tonn fra 2010.

Yara Glomfjord har alene redusert sine utslipp fra 2010 med 41 000 tonn. Dette skyldes hovedsakelig at virksomheten har tatt i bruk ytterligere renseteknologi for lystgass i sin produksjon av kunstgjødsel.

Fra 2011 er utslipp fra mobile borerigger innlemmet i systemet med klimakvoter. Til sammen hadde de et klimagassutslipp i fjor på over 350.000 tonn.

Til tross for at dette utslippet teller med for 2011, holder det totale utslippet av klimagasser fra olje- og gassvirksomheten offshore seg på omtrent samme nivå som 2010.

Det betyr at det øvrige utslippet fra offshorevirksomheten gikk ned med rundt 200.000 tonn fra 2010 til 2011.

- Hvert tonn har en pris

De kvotepliktige virksomhetene innen industri, olje og gass rapporterer sine utslipp av klimagasser til Klif innen 1. mars hvert år.

− Det er viktig med presis rapportering av kvotepliktige utslipp av klimagasser. Hvert tonn med klimagasser som slippes ut, har en pris i det europeiske kvotemarkedet, sier Ellen Hambro, direktør for Klif.

Det er meget strenge krav til måling og rapportering av utslipp av klimagasser. Kvotemyndighetene i alle europeiske land må godkjenne bedriftenes rapporter, og de fastsetter utslippet.

− Kvaliteten på rapporteringen av kvotepliktige utslipp av klimagasser blir bedre. Men det er fortsatt norske bedrifter som må forbedre sin måling og rapportering, sier Ellen Hambro.

Klif har i år varslet tvangsmulkt overfor fem virksomheter på grunn av ufullstendig rapportering og manglende dokumentasjon.

Følg Aenergi.no på Twitter.com/AenergiNO

Les også

Siste fra Miljø

Siste nytt

Siste 100 saker