• Nye regler for å kvitte seg med atomavfall tvinger nasjonale myndigheter til å tegne avfallsplaner innen år 2015.

Ny avtale om atomavfall klar i EU

EU skjerper reglene for å kvitte seg med radioaktivt avfall. Å eksportere avfallet utenfor EU skal bli spesielt vanskelig.

EU-ministre ble tirsdag enige om en europeisk plan for radioaktivt avfall fra EUs 143 kjernekraftverk.

- Dette er en stor seier for kjernekraftsikkerhet i EU, sa Unionens energikommissær Günther Oettinger.

De nye reglene tvinger nasjonale myndigheter til å tegne avfallsplaner innen år 2015. Planene skal sikkerhetsklareres av Oettinger.

Ønsket totalforbud

Nye avfallsplasser må konstrueres. Informasjon om radioaktivt avfall må gjøres tilgjengelig til folket, og lokalbefolkningen nær avfallsplassene må få delta i bestemmelsesprosesser.

EU-kommisjonen hadde ønsket seg et totalforbud mot eksport av radioaktivt avfall, men flere lands myndigheter motsatte seg dette. I de nye reglene er eksport av radioaktivt avfall derfor fortsatt lov, men det blir mye strengere.

Land som mottar slikt avfall, må ha dype oppbevaringssteder under bakken. Slike fins det fortsatt ingen av i verden, sa EU-kommisjonen tirsdag, og la til at ingen heller er planlagt utenfor EU.

Les også

Siste fra Miljø

Siste nytt

Siste 100 saker