- Dette er et klart brudd på regelverket om grensekryssende transport av avfall. Statoil burde hatt rutiner for at det de eksporterer er innenfor rammene av tillatelsen de har, sier Kari Aa, leder av seksjon for avfallsgjenvinning og farlig avfall i Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif), til Dagsavisen.

Kan bli bøtelagt

Statoil hadde anledning til å eksportere 150 tonn med kvikksølvholdig avfall. I stedet eksportere oljeselskapet 183 tonn med filtermasse inneholdende den svært farlige miljøgiften. Hvis Statoil bryter det gjeldende regelverket på nytt, kan det komme til å svi hardt for oljeselskapet.

- Ved gjentatte brudd på regelverket kan det få konsekvenser for den videre behandlingen av søknader om eksport av farlig avfall. I ytterste fall kan det også bli snakk om bøter, opplyser Aa til Dagsavisen.

Statoil beklager

- Det er riktig at vi i 2010 eksporterte et større kvantum kvikksølvholdig avfall enn den rammen vi hadde fått i eksporttillatelse. Dette har vi beklaget sterkt ovenfor Klif for ett år siden, siden slike rutinesvikter ikke skal skje hos oss, sier Morten Eek, pressetalsmann i Statoil.

- Vi fulgte umiddelbart opp med strengere rutiner og bedre kvalitetssikring av mengdene før de sendes fra Kårstø. Vi tilfreds med å se at denne innskjerpingen har gitt forventet resultat. Avfallsmengden fra 2011 og til i dag er nå er i tråd med den eksporttillatelsen vi har, sier Eek.

Overskridelsen skjedde i 2010, men det var først i fjor at Klif ble klar over forholdet. Det skjedde etter at de hadde finlest Statoils egen årsrapport. Da Klif ba om en forklaring, svarte Statoil at «bedriften har ønsket avfallet fjernet så fort som mulig».

Avisen skriver videre at Statoil beklager det som har skjedd på det sterkeste. I et brev til Kliif skriver selskapet at de umiddelbart skal gå gjennom rutinene, og kvalitetssikring av mengder før de sendes fra Kårstø. Klif har ikke funnet nye overskridelser i årsrapporten fra 2011, ifølge Dagsavisen.