Fabrikken er en av flere produsenter av kjølegassen HKFK-22. Et av biproduktene er den ekstremt potente klimagassen HFK-23, og destruksjon av denne gir kjølegassfabrikker i utviklingsland rett til å selge klimakvoter.

Siden 2003 har gassen HKFK-22, som blant annet blir brukt i små og store kjøleanlegg, vært forbudt i Norge. Biproduktet HFK-23 er i et klimaperspektiv nesten 12.000 ganger verre enn CO2.

- Utslipp av HFK-23-gass bør forbys, punktum. Det er urimelig at andre skal betale kineserne og mexicanerne for ikke å slippe ut denne gassen, sier Endre Tvinnereim, forsker ved Rokkansenteret og en av Norges fremste eksperter på klimakvoter, til Bergens Tidende.

Kompenserer for utslipp

Fra fabrikken i Mexico har Statoil skaffet seg kvoter som alene kompenserer for utslipp fra Troll B, Troll C og Snorrefeltet. Alternativet ville vært kostbare utslippsreduksjoner hjemme.

Ifølge Bergens Tidende har 22 ulike norske selskaper skaffet seg slike kvoter. Statkraft, BP Norge, Gassco AS på Kårstø, Norske Skogindustrier og Statnett står alle på listen, i tillegg til Statoil. Også Staten har kjøpt en liten post, via et fond i Verdensbanken.

Tradingsjef Thomas Egeland i Statoil viser til at FN har godkjent HFK-kvotene.

- Statoil har ikke tatt en vurdering på egen hånd. Vi føler det er viktig at vi har tillit til systemet, sier Egeland.

Siden handelen med HFK-23-kvoter har vært svært lukrativ, har FN vært nødt til å endre kvotesystemet for å unngå at folk bygger kjølegassfabrikker bare for å kunne ødelegge avfallet HFK-23 og selge klimakvoter.