• EU skulle egentlig tatt stilling til et direktiv som vil sette økonomiske restriksjoner på oljesand i juni. Nå er det utsatt til 2013.

    FOTO: Colourbox

Utsetter oljesand-nei til 2013

EU vil ikke ta stilling til om de vil gjøre det dyrere å importere oljesand før i 2013. Canadiske myndigheter jubler.

Saken skulle egentlig gått videre til et ministermøte i juni etter at tekniske eksperter på miljø og energi i EU ikke klarte å komme til enighet om lovforslaget i februar.

Les også

Dødt løp om drivstoffkvalitet

EU kom ikke til enighet om det omstridte drivstoffdirektivet i dag, torsdag. Lovforslaget har ført til protester både fra canadisk og norsk oljeindustri.

Nå vil kommisjonen be miljøvernministrene fra de 27 EU-landene om å stemme for eller mot direktivet tidlig i 2013, sier Isaac Valero-Ladron, talsmann for EUs miljøkommissær Connie Hedegaard, til nyhetsbyrået Associated Press.

Han forteller at kommisjonen i mellomtiden vil utføre nærmere studier på hvordan drivstoffdirektivet vil påvirke forretningsvirksomhet og markeder.

- Ideen er å presentere et enda mer solid grunnlag for en beslutning til medlemmene, sier Valero-Ladron til nyhetsbyrået.

Dyrere med oljesand

Direktivet skal etter planen favorisere drivstoff med lavt klimautslipp og sette økonomiske restriksjoner på oljesand.

Målet er at drivstoff som kommer fra oljesand skal få en høyere karbonverdi, noe som vil gjøre den dyrere for importører å kjøpe. Ifølge en rapport som EU har jobbet ut fra, slipper oljesandbensin ut 23 prosent mer klimagasser enn vanlig bensin.

Canada har drevet med intensiv lobbyvirksomhet i EU for å få støtte for utvinning av oljesand, og denne utsettelsen er en midlertidig seier for myndighetene i landet.

I desember trakk Canada seg fra verdens eneste bindende klimaavtale, Kyotoavtalen, etter at landet hadde økt CO2-utslippene med en tredjedel i stedet for å redusere dem med 6 prosent.

Les også

Canada truer EU med handelskrig

EU vil fraråde bruk av oljesand i drivstoff. Nå truer Canada med å forsvare sine handelsinteresser. EU skal stemme over direktivet senere denne uken.

Landet truet også EU med handelskrig over direktivet, som de mener feilaktig diskriminerer oljesand.

Svært fornøyd

Joe Oliver, minister for naturressurser i Canada, skriver i en melding at landets myndigheter er svært fornøyd med utsettelsen.

- Vi håper at EU-kommisjonen nå vil gjennomføre en full konsekvensutredning som omhandler de potensielle kostnadene ved dette tiltaket for forbrukere, samt de potensielle kostnadene relatert til EUs økonomi, sier Oliver.

- Jeg har spurt et medlem av mitt departement om å reise til Brussel neste uke for å møte representanter for Kommisjonen neste uke. Der skal vi sikre oss mer informasjon, samt gi beskjed at vi er villige til å bidra til denne studien og sikre at Canada har mulighet til å komme med innspill. Vi er ikke mot direktivet, men vi mener det er feil at kanadisk oljesand skal bli urettferdig diskriminert mot.

Støtte til oljesand fra Olje-Ola

Olje- og energiminister Ola Borten Moe ga i november, etter et besøk på Statoils Leismer-anlegg i landet, støtte til Canada i kampen mot EUs direktiv for drivstoffskvalitet.

Les også

Mange var skuffet over gårsdagens stramme budsjett, men til Petoro kom olje - og energiminister Ola Borten Moe med en gladnyhet. Endelig kan selskapet glede seg over økte budsjetter.

Borten Moe støtter Canadas oljesand

Olje- og energiminister Ola Borten Moe støtter Canada i kampen mot EUs direktiv for drivstoffskvalitet som fraråder bruk av oljesand. Han sier verden trenger mer kanadisk oljeproduksjon.

- Det er umulig å se en framtid der disse ressursene ikke vil spille en større rolle ettersom verden trenger energi og leveringssikkerhet, sa Borten Moe.

Han gikk hardt ut mot EUs lovforslag, og sa at direktivet verken er opplyst eller vitenskapelig.

Også oljeindustrien i Norge vil sette pris på utsettelsen av drivstoffdirektivet.

Vil diskriminere norsk sokkel

Klimadirektør i Statoil Hege Norheim til Aftenbladet i februar at en ny EU-lov vil diskriminere norsk sokkel for å ha innført klimatiltak på oljeutvinning. Import av olje med høyere utslipp vil bli premiert, sa hun.

Direktivet har som mål at klimagassutslipp fra transportsektoren skal reduseres med 6 prosent innen 2020 sammenlignet med 2010.

Les også

EU-lov vil straffe Norge for klimatiltak

En ny EU-lov vil diskriminere norsk sokkel for å ha innført klimatiltak på oljeutvinning. Import av olje med høyere utslipp vil bli premiert, mener klimadirektør i Statoil Hege Norheim.

Olje som er hentet opp på den konvensjonelle måten, enten det er fra USA, Russland eller Norge, vil få den samme verdien. De havner med andre ord i samme bås.

Så kan selskapene få bonuspoeng for å redusere utslipp gjennom forskjellige tiltak. Disse bonuspoengene kan da brukes inn mot målet mot å redusere klimagassutslippene.

Premierer høyere utslipp

Ifølge Norheim tar EU da utgangspunkt i 2010, og det er tiltak som finner sted etter dette som vil resultere i en redusert verdi på drivstoffet.

- Direktivet premierer bare forbedringer etter 2010, og gir alle likt startpunkt. Siden vi allerede har gjort disse kuttene, blir det mye vanskeligere og dyrere for oss å ta disse kuttene enn det blir for andre. Dermed vil dette EU-direktivet premiere import av olje med høyere utslipp, sa Norheim. 

Les også

Siste fra Miljø

EUs drivstoffdirektiv

Medlemslandene i EU skal etter planen stemme for eller imot et lovforslag, eller direktiv,
om drivstoffkvalitet.

EU mener at det ikke hjelper bare å øke effektiviteten på bilene. Det er også nødvendig å redusere utslipp som kommer fra utvinning, produksjon, prosessering og distribusjon av drivstoffet.

Drivstoff som kommer fra olje som krever mer å utvinne og fører til at det blir mer klimautslipp kommer til å koste mer å importere. Oljesand er i denne kategorien.

Reduksjon av utslipp kan oppnås gjennom å bruke biodrivstoff, elektrisitet fra fornybare kilder, samt en reduksjon som følge av tiltak i produksjonsstadiet for olje og gass.

Siste nytt

Siste 100 saker