• Direktør Leiv Lunde ved Fridtjof Nansens Institutt hevder globaliseringen skaper bedre vilkår for teknologiske gjennombrudd og spredning av ny teknologi.

Vil vekke klimaoptimisten med globalisering

Globalisering kan være med på å løse klimaproblemet, mener direktør Leiv Lunde ved Fridtjof Nansens institutt.

- Klimapessimismen sprer seg, slodirektør Leiv Lunde ved Fridtjof Nansens institutt (FNI) fast i et foredrag på Cicero senter for klimaforskning fredag.

- Det enkleste er å være pessimist, legger han til og lister opp:

* Lyspunktene er få i de internasjonale forhandlingene.

* Klimautslippene øker kraftig de siste årene og ser ut til å fortsette med det.

* Finanskrisen struper støtten til fornybar energi.

* Motvinden er kraftig for prosjekter innen karbonfangst og lagring.

* Konflikter mellom hensynet til lokalt miljø og klimaproblemet (som strid om nye kraftlinjer).

* Klimabølgen fra 2007 ser ut til å ebbe ut.

* Demokratiet sliter med å takle langsiktige utfordringer.

Bremser ikke oljeutvinning

Klimaproblemet går dessuten rett inn i en kamp mellom land og regioner om makt og fordeling av byrder på rettferdig måte, tilføyer Lunde som er oppvokst i Stavanger. Han ser ikke noen politisk vilje til å bremse utvinningstempoet for olje og gass, med unntak av EU og enkeltland som går i spissen, som Tyskland, Danmark og Storbritannia.

Ser lyspunkt

- Er dette hele bildet, spør Lunde etter den dystre innledningen, og gir selv svaret:

- Det er likevel masser av grunner til optimisme. Glasset er mer enn halvfullt. Globaliseringen gir ikke bare utfordringer for klimaet, men også mange positive impulser, mener han.

Forskyvninger i maktbalansen og forholdet mellom stormaktene i verden åpner også nye dører.

Lunde tror for eksempel G20 i mange sammenhenger kan bli mer effektivt enn FN når det gjelder å finne løsninger. G20 samler verdens 20 mektigste land , inklusive EU, og kan gi vektige rammer for klimahandling. Globaliseringen skaper dessuten bedre vilkår for teknologiske gjennombrudd og spredning av ny teknologi, mener han.

Også Solheim er optimist

- En hel masse skjer, men det er ikke nok som skjer, slår tidligere miljøvernminister Erik Solheim fast.

Det avgjørende for å få til en klimaløsning, blir å sørge for at klima blir så viktig for velgerne, at det avgjør hvilken stemme de legger i boksen, og at de engasjerer seg i miljøvernorganisasjoner, mener han.

Les også

Klimaforsker blir klimaskeptiker

Den profilerte Cicero-direktøren Pål Prestrud har gang på gang gått i tøffe klinsjer med de som er skeptiske til menneskeskapte klimaendringer. Nå er han selv blitt klimaskeptiker.

Solheim viser også til flere positive ting som har skjedd de siste ti åra: Klimautfordringen er akseptert som et reelt problem av alle politiske partier over nær sagt hele verden, med unntak av det republikanske partiet i USA. Mange land gjør alt mye. For eksempel har Brasil redusert avskogingen kraftig. Viktige internasjonale koalisjoner gjør noe , uten å vente på Saudi-Arabia og USA. Mange stater er mye bedre forberedt på å takle ekstremvær og flommer. Og selv om verden både har lyktes og feilet når det gjelder en global klimaavtale, er utslippene mindre enn de ville ha vært om ikke noe ble gjort, sa Solheim.

Aenergi på Twitter - klikk her!

Les også

Siste fra Miljø

Siste nytt

Siste 100 saker