– Vil føre til store utslipp

Miljøstiftelsen Bellona stiller spørsmål ved hvordan man skal få til en overgang fra petroleumsklynge til energiklynge, hvis oljenæringen skal fortsette med skyhøye investeringer og høy rekruttering av ingeniører.

– Jeg tror heller ikke at oljeselskapene er de som er mest habile til å lage en strategi for hvordan de skal «legge seg ned», sier fagmedarbeider Elisabeth Sæther i Bellona.

Hun mener de nye arealene i nord som industrien nå drømmer om, uansett ikke vil være tilgjengelig før langt fram i tid.

– Hvis vi åpner så enorme arealer som oljenæringen her ønsker, vil det tilrettelegge for store klimagassutslipp fra petroleumsproduksjon langt fram i tid. Og det i en tid hvor vi skal redusere klimagassutslippene med 85 prosent innen 2050 for å unngå farlige klimaendringer, sier Sæther.

Hun viser til det stabiliseringsnivået for konsentrasjonen av klimagasser i atmosfæren som rapporten legger til grunn:

– Ifølge FNs klimapanel vil det føre til en temperaturstigning på mellom 2,4 og 2,8 grader og føre til at svært mange millioner mennesker mister tilgangen på vann. Det er betenkelig at de har lagt seg på et slikt nivå. Særlig med tanke på at flere forskere mener at vi må redusere utslippene enda raskere enn vi først trodde, fordi jordens evne til å absorbere CO 2 har blitt dårligere den siste tiden, sier Sæther.

Les også

Siste fra Olje og gass

Relaterte bilder

FOTO: Bellona

Siste nytt

Siste 100 saker