• Statoils letesjef for Barentshavet, Knut Harald Nygård. Skrugard-funnet Barentshavet ble gjort av leteriggen i bakgrunnen - Polar Pioneer. Foto: Jan-Morten Bjørnbakk / SCANPIX

    FOTO: Tromsø 20110520. Statoils letesjef for Barentshavet, Knut Harald Nygård, dobler de opprinnelige anslagene for Skrugard-funnet i Barentshavet som ble gjort tidligere i år av leteriggen i bakgrunnen - Polar Pioneer. Foto: Jan-Morten Bjørnbakk / SCANPIX

Barentshavet for alle penga

- Dette innebærer et stemningsskifte vi aldri har sett maken til, sier styreleder Arvid Jensen i den nordnorske leverandørsammenslutningen PetroArctic.

Kommentaren kommer etter at Olje- og energidepartementet fredag offentliggjorde hvilke blokker de lyser ut i 22. konsesjonsrunde.

Les også

Ingen nye leteområder i Nordsjøen

Olje- og energiministeren foreslår at 86 blokker skal lyses ut i 22. konsesjonsrunde. 72 av disse er i Barentshavet og 14 blokker i Norskehavet. Ingen er i Nordsjøen.

Fem av seks utlysninger kommer i Barentshavet. Totalt utlyses 86 nye blokker - 72 i Barentshavet og 14 i Norskehavet. Ingen nye blokker utlyses i Nordsjøen.

- Dette er som forventet. Nå er det Barentshavet som gjelder for alle pengene. Fjorårets store funn på Skrugard og Havis snudde stemningen. Utlysingen tyder på at man håper på små og store funn rundt Skrugard og Havis som vil bli utbygd, sier Jensen til NTB.

Flere selskaper

Han viser til at både Statoil og Lundin ligger godt an i det som kan bli starten på en ny industriutvikling i området.

Men også Exxon og Shell viser igjen interesse for Barentshavet der Statoil i flere tiår nærmest har vært en enerådende stabukk som ikke har gitt opp tross mange skuffelser.

- Det er nytt at alle skal til Barentshavet og at det er her vi finner området som etter alt å dømme står foran en stor industriell utvikling. Fjoråret var så suksessrikt at det er all grunn til å tro at det er her det vil skje, sier Jensen.

- Varierte muligheter

Da selskapene skulle nominere blokker til 22. konsesjonsrunde, kom det inn ønsker fra 37 ulike selskaper. Totalt 228 blokker eller deler av blokker ble nominert. Nær halvparten av blokkene var nominert av to eller flere selskaper.

- Forslaget jeg nå sendere ut på høring, baserer seg på selskapenes nominasjoner og understreker med all tydelighet at petroleumsvirksomheten beveger seg nordover. Blokkene representerer spennende og varierte muligheter som kan gi ringvirkninger i hele Nord-Norge, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe (Sp).

Før sommeren

Både Norskehavet og Barentshavet er dekket av forvaltningsplaner. Departementet ber kun om ny og vesentlig informasjon som har kommet til etter at forvaltningsplanene ble vedtatt i høringsrunden der fristen er satt til fredag 11. mai.

Regjeringen har som mål at utlysningen av blokker skal skje før sommeren.

Fredag utlyste Ola Borten Moe også blokker i modne områder til årets såkalte TFO-runde (Tildeling i modne områder).

Les også

Olje- og energiminister Ola Borten Moe mener vi må få fortgang på fornybarutbygginger.

Borten Moe tar sikte på ny rekord

Olje- og energiminister Ola Borten Moe vil prøve å slå sin egen rekord når han igjen utvider antallet leteområder som skal gis til oljeselskap i forhåndsdefinerte områder neste år. Flesteparten er i Barentshavet.

Også i TFO-utvidelsen legges det opp til flest utlysninger i Barentshavet der 33 av tilleggsblokkene ligger. 13 av disse blokkene ligger i Norskehavet, mens to ligger i Nordsjøen.

- Utvidelsen som er foretatt er viktig for fortsatt god ressursutnyttelse. I Barentshavet gir den muligheten til videre utforskning rundt Goliat og Snøhvit, mens utvidelsen i Nordsjøen bringer nye interessante blokker i nærheten av Gjøa. I Norskehavet representerer blokkene spennende muligheter i en tid hvor ny infrastruktur planlegges, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe.

Følg Aenergi.no på Twitter.com/AenergiNO

News in English? Click here!

Les også

Siste fra Olje og gass

Siste nytt

Siste 100 saker