• Per Ove Eikeland tror at Konkraft-rapporten kan være noe overambisiøs med tanke på norsk gass' plass i EU. Her fra Kårstø.

    FOTO: Gassco

Gass kan bli mindre populær i Europa

Den norske gassen kan bli mindre populær i et Europa som vil satse mer på sin egen kullkraft og rensing av denne.

– Rapporten om energinasjonens framtid må først og fremst leses som en søknad fra oljeselskapene om å få utvidet letevirksomheten utenfor Norge, mener Per Ove Eikeland, forsker ved Fridtjof Nansens Institutt i Oslo.

Tirsdag fikk statsråd Åslaug Haga overrakt rapporten «Energinasjonen Norge - videreutvikling og fornyelse i en ny miljø- og geopolitisk æra».

Les mer om innholdet i rapporten her: Krever tilgang til nye områder

Stiller spørsmål

Kvindølen Eikeland, vokst opp rett ved elva Kvina som leverer masse vannkraft, stiller spørsmål ved tanken om Energinasjonen Norge.

Kan Norge virkelige kalle seg en foregangsnasjon innen energiteknologi?

– Det finnes ikke tvil om at Norge innenfor olje og gass offshore har bygd opp en unik kompetanse og suksesshistorie i verdensmålestokk. Men ellers er det en misforståelse at vi har noe unikt fortrinn basert på særlig bred energikompetanse, mener Eikeland.

Teknologi fra utlandet

Han viser til at den norske vannkraften er basert på svensk og tysk teknologi, og at det nå er stopp i de store vannkraftutbyggingene i Norge. Vind er en ustabil ressurs, men supplert med vannkraft i de vindstille periodene kan det bli en interessant kombisatsing for Norge. Etter hvert. Og ennå ikke særlig unikt, mener Eikeland.

– Men derfra er det et stykke for å kunne si at vi er en energinasjon med alt, sier Eikeland.

Han viser til at rapporten legger til grunn anslagene fra verdens energibyrå om at verden vil være avhengig av olje og gass i mange, mange år framover:

– Rapporten understreker det vanlige om at norsk industri ligger godt an og har lite klimautslipp per produsert enhet, sier Eikeland.

Overambisiøs

Men han tror at rapporten kan være noe overambisiøs med tanke på norsk gass' plass i EU:

– Innen EU tenker man primært CO 2-rensing av kullet. Fordi EU er redd for å bli for avhengig av mektige Russland. Det må nødvendigvis bety å orientere seg vekk fra gass – enten den er russisk eller norsk – og satse mer på egne kullkraftverk, sier Eikeland.

Han mener Russland blir sett på som en upålitelig og lunefull gassleverandør, noe som går ut over gassens popularitet generelt.

– Kull som energiform er jo mye mer demokratisk fordelt rundt i verden, siden de fleste store energibrukerne har store egne kullforekomster, også i Europa. Sikkerhet for forsyningene og uavhengighet av andre leverandører, spiller politisk nå en mye større rolle. Lykkes man med skikkelig rensing av kullkraftverk, kan det redusere gassen betydning og forandre det geopolitisk spillet om energiressursene, sier Eikeland.

Les også:Les også

Siste fra Olje og gass

Relaterte bilder

Siste nytt

Siste 100 saker