Olje- og energidepartementet har i dag sendt forslag om blokkene ut på offentlig høring.

- Forslaget jeg nå sender ut på høring baserer seg på selskapenes nominasjoner og understreker med all tydelighet at petroleumsvirksomheten beveger seg nordover. Blokkene representerer spennende og varierte muligheter som kan gi ringvirkninger i hele Nord-Norge, sier olje og energiminister Ola Borten Moe.

20. november 2011 ba Olje- og energidepartementet rettighetshavere på norsk sokkel, og øvrige prekvalifiserte selskaper, om å nominere blokker de ønsket inkludert i 22. konsesjonsrunde.

Nominasjoner fra 37 selskaper

Selskapene hadde anledning til å nominere opp til 15 blokker i Norskehavet og Barentshavet innenfor de rammene som forvaltningsplanene setter for petroleumsvirksomheten.

11. januar i år mottok departementet nominasjon fra 37 selskaper med ønske om å inkludere totalt 228 blokker eller deler av blokker. 107 av de nominerte blokkene var nominert av to eller flere selskaper.

Forslaget til blokker som skal inkluderes i 22. konsesjonsrunde baserer seg på en petroleumsfaglig gjennomgang av disse nomineringene, heter det i en melding.

Høringsfristen er 11. mai 2012.

Følg Aenergi.no på Twitter.com/AenergiNO

News in English? Click here!