• Utsikt fra Troll A-plattformen i Nordsjøen.

    FOTO: Hilde Øvrebekk Lewis

Ingen nye leteområder i Nordsjøen

Olje- og energiministeren foreslår at 86 blokker skal lyses ut i 22. konsesjonsrunde. 72 av disse er i Barentshavet og 14 blokker i Norskehavet. Ingen er i Nordsjøen.

Olje- og energidepartementet har i dag sendt forslag om blokkene ut på offentlig høring.

- Forslaget jeg nå sender ut på høring baserer seg på selskapenes nominasjoner og understreker med all tydelighet at petroleumsvirksomheten beveger seg nordover. Blokkene representerer spennende og varierte muligheter som kan gi ringvirkninger i hele Nord-Norge, sier olje og energiminister Ola Borten Moe.

20. november 2011 ba Olje- og energidepartementet rettighetshavere på norsk sokkel, og øvrige prekvalifiserte selskaper, om å nominere blokker de ønsket inkludert i 22. konsesjonsrunde.

Nominasjoner fra 37 selskaper

Selskapene hadde anledning til å nominere opp til 15 blokker i Norskehavet og Barentshavet innenfor de rammene som forvaltningsplanene setter for petroleumsvirksomheten.

Les også

Barentshavet mer populært enn noensinne

Tre av fire blokker som har blitt nominert til den 22. konsesjonsrunden er i Barentshavet, det høyeste antallet noensinne, sier Olje- og energiminister Ola Borten Moe.

11. januar i år mottok departementet nominasjon fra 37 selskaper med ønske om å inkludere totalt 228 blokker eller deler av blokker. 107 av de nominerte blokkene var nominert av to eller flere selskaper.

Forslaget til blokker som skal inkluderes i 22. konsesjonsrunde baserer seg på en petroleumsfaglig gjennomgang av disse nomineringene, heter det i en melding.

Høringsfristen er 11. mai 2012.

Følg Aenergi.no på Twitter.com/AenergiNO

News in English? Click here!

Les også

Siste fra Olje og gass

Konsesjonsrunde

Utvinningstillatelser tildeles av Olje- og energidepartementet gjennom konsesjonsrunder.

Tillatelser tildeles en gruppe oljeselskaper, og en av disse oppnevnes som operatør.

Eiendomsrett: Hver rettighetshaver får eiendomsrett til sin andel av oljen og gassen som produseres fra konsesjonsområdet.

Funn: Dersom det påvises et drivverdig funn på konsesjonsområdet, kan rettighetshaveren få bygget ut denne gjennom å få godkjent en plan for utbygging og drift (PUD).

1965: Den første konsesjonsrunden på norsk sokkel fant sted i 1965.

Siste nytt

Siste 100 saker