I fjor anmeldte Skatt Vest tre forhold til politiet. Så langt i år har to anmeldelser blitt levert, mens tre andre vil bli levert til politiet. Alle sakene dreier seg om norske statsborgere bosatt i Rogaland som har unnlatt å oppgi inntekter fra oljebransjen til beskatning.

Personene som er anmeldt, og som risikerer ubetingede fengselsstraffer, har arbeidet som konsulenter i olje- og gassindustrien.

I typiske tilfeller har de opprettet konto i utenlandske banker, og enten mottatt betaling til disse kontoene fra utlandet eller fra Norge.

Selvangivelsen

Underdirektør Anders Lauvås i skattekrim-avdelingen i Skatt Vest opplyser at grunnen til at Skatt Vest nå trekker fram saker som angår konsulentbransjen, er at tiden er kommet for at Ola og Kari skal levere selvangivelsen.

– Når folk sitter med selvangivelsen er tiden kommet for å ta en avgjørelse. Enten oppgi de reelle inntektsforholdene eller ikke. Vi ønsker å peke på risikoen for å bli oppdaget og konsekvensene for dem som likevel unndrar seg skatt og avgifter, sier Lauvås.

Blant de fem nye forholdene som nå blir anmeldt, dreier den groveste saken seg om 5 millioner kroner i unndratt skatt og avgift. Dersom vedkommende blir dømt for dette, kan risikere et fengselsopphold på opp mot ett år.

– Vi har hatt saker som har dreid seg om rundt en million kroner, der straffen har vært ubetinget fengsel i et halvt år, i tillegg til at skatten selvsagt også skal betales, opplyser Lauvås.

Ressurssterke

I regjeringens handlingsplan mot økonomisk kriminalitet, som ble lagt fram for ett år siden, er det pekt på at myndighetene blant annet må bli flinkere til å avdekke og reagere mot økonomisk kriminalitet som begås av såkalt «ressurssterke personer». Konsulenter i oljebransjen, som oftest er høyt utdannede personer med lang yrkeserfaring, er blant disse.

– Denne gruppen tar ofte en bevisst vurdering av risikoen for å bli tatt, og veier denne opp mot det de kan tjene på å begå lovbruddet, sier Lauvås.

Han understreker at konsulenter i oljebransjen ikke peker seg ut som verstinger. Tvert imot har skattemyndighetene inntrykk av at de fleste oppgir sine inntekter og betaler sin skatt, om ikke med glede så i alle fall med presisjon.

Internasjonalt samarbeid

– Det er vanskelig å si noe om omfanget, altså om de sakene vi har avslørt bare er toppen av et isfjell. Men det er grunn til å tro at det er lett å la seg friste til å unndra midler ved å plassere dem utenlands. Da er det viktig å være klar over at norske myndigheter i dag samarbeider med langt flere land enn tidligere, slik at vi kan hente ut informasjon om hvem som faktisk eier de pengene som står på konto i utenlandske banker, sier Lauvås.

Han minner også om skatteamnestiet som er innført i Norge, der personer som vet at de har midler som ikke er oppgitt til beskatning, kan oppgi disse frivillig uten å risikere straff.

– Målet vårt er ikke å anmelde og straffe flest mulig. Vi ønsker at folk skal betale sin skatt, som gjør at Norge kan fortsette å være en velferdsstat. Å unndra skatt og avgift er tyveri fra fellesskapet, sier Lauvås.

Politiet jobber med sakene

John Arild Jåsund, som er leder ved økonomiavsnittet i Rogaland politidistrikt, bekrefter at de har flere saker under arbeid som gjelder skatteunndragelse.

– Vi har begynt på noen av dem allerede, og de øvrige vil vi ta i tur og orden. Vi må ta opp forklaringer og i mange tilfeller innhente opplysninger fra utlandet, sier Jåsund.

Han bekrefter også at de nye internasjonale avtalene som er inngått, gjør det enklere enn før å få ut informasjon fra land som tidligere var lukket for innsyn.

– Dette gjelder for eksempel Sveits og Kanaløyene, sier Jåsund.

Følg Aenergi.no på Twitter.com/AenergiNO