• Norge satte eksprtrekord for naturgass i 2010 med å selge gassmengder til Europa som tilsvarer nær åtte ganger den norske vannkraftproduksjonen.

Rekord for norsk gasseksport

Norsk gasseksport har aldri vært så stor som i 2010, da vi forsynte Europa med 97,3 milliarder kubikkmeter.

Denne enorme enrgieksporten er om lag like stor som åtte ganger Norges hjemlige produksjon av strøm i alle vannkraftverkene til sammen.

Fjoråreseksporten ble 700 000 kubikkmeter høyere enn i 2009.

Tøffere gassmarked

Det er ferske tall fra Gassco som viser dette. Gassco med hovedkontor på Karmøy har operatøransvaret for hele det norske gasstransportsystemnet melleom Norge og Europa.

– Dette bekrefter at norsk gass fortsatt har en meget sterkt posisjon i et stadig mer krevende europeisk gassmarked, sier administrerende direktør i Gassco”, Brian Bjordal.

Ny døgnrekord 3. januar i år

Men allerede 3. januar i år ble det satt enda en ny eksportrekord fra gass-Norge. Dette døgnet eksporterte norske gasskilder 360,8 millionar kubikkmeter til hutrende kunder i vinterkalde Europa. den gamle døgnrekorden var på 355,4 millioner kubikkmeter.

Den eksporterte gassmengdene dette ene døgnet 3. januar i år tilsvarer en like stor energimengde som gasskraftverket på Kårstø produserer gjennom et helt år (3,5 twh), eller med andre ord nok strøm til å forsyne 180 000 norske husstander gjennom et helt år.

Mer til forbruk innenlands

Oversikten fra Gassco viser videre at 1,7 milliarder kubikkmeter er levert til innenlands forbruk. Det er en økning på 300.000 kubikkmeter i forhold til året før, mens gassvolumet levert til injeksjon på norsk sokkel er redusert fra 1,8 milliarder i 2009 til 1,3 milliarder i 2010.

Halvparten via Kårstø og Kollsnes

Det heter i meldingen fra Gassco at selskapet har som målsetting å drive transportsystemet for norsk gass med høyest mulig regularitet. I 2010 ble det oppnådd en gjennomsnittlig regularitet for transportsystemet på 98,8 prosent. Over halvparten av all gass som eksporteres i transportsystemet, skjer via prosessanleggene på Kårstø og Kollsnes.

Nedstengt i perioder

– Kårstø og Kollsnes har hatt nedstengninger på grunn av planlagt vedlikehold og oppgraderinger i 2010. I tillegg har vi ved begge prosessanleggene hatt tekniske driftsutfordringer. Oppsummert gir dette en litt lavere regularitet enn det vi har kunnet oppvise de siste årene”, sier Gassco-sjefen Brian Bjordal.

Les også

Siste fra Olje og gass

Relaterte bilder

Gassco-sjefen, Brian Bjordal ser et tøffere gassmarked i Europa.

Siste nytt

Siste 100 saker